Srovnání léčby pacientů s renálním karcinomem

15. 5. 2019

Běžný (konvenční) renální karcinom (dříve nazýván Grawitzův adenokarcinom) je nejčastějším nádorovým onemocněním ledvin. Provází jej špatná prognóza a je velmi rezistentní i na konvenční cytotoxickou chemoterapii. V posledních letech došlo k dramatickému pokroku zejména při léčbě metastazujícího renálního karcinomu.

Běžný (konvenční) renální karcinom (dříve nazýván Grawitzův adenokarcinom) je nejčastějším nádorovým onemocněním ledvin. Provází jej špatná prognóza a je velmi rezistentní i na konvenční cytotoxickou chemoterapii. V posledních letech došlo k dramatickému pokroku zejména při léčbě metastazujícího renálního karcinomu (mRCC, metastatic renal cell carcinoma). Poslední výzkumy se zaměřují na optimální kombinace terapeutických látek a jejich srovnání.

Pokroky v pochopení patogeneze

Hlubší porozumění molekulárním mechanismům v patogenezi mRCC vedlo k vývoji mnohočetně cílené terapie s významným klinickým výsledkem. Cesta aktivace růstového faktoru VEGF (vascular endothelial growth factor) vede k angiogennímu fenotypu RCC. Právě sem je cílena terapie, jejíž výhodou je schopnost cíleně útočit na nádorové buňky kdekoliv v organismu. Léčba tedy ničí metastázy, což je důležité pro pacienty s pokročilými stadii choroby.

Pro léčbu v první a druhé linii se ukázaly jako nejvhodnější 4 hlavní typy léčiv:

  • sunitinib nebo sorafenib – inhibitory tyrozinkinázové aktivity receptoru VEGF
  • interferon alfa – bílkovina přirozeně produkovaná buňkami imunitního systému
  • temsirolimus – inhibitor serin-threonin-kinázové aktivity tzv. savčího rapamycinového receptoru mTOR (mammalian target of rapamycin)
  • bevacizumab – monoklonální protilátka vázající ligand VEGF

Sunitinib a interferon alfa

Poslední výzkum v rámci třetí fáze mezinárodní randomizované studie přinesl výsledky ze srovnání kvality života 750 pacientů s mRCC léčených buď sunitinibem (šestitýdenní cyklus: 4 týdny 50 mg orálně jednou denně, 2 týdny vysazen), anebo interferonem alfa (9 mil. jednotek s.c. třikrát týdně). Oba patří mezi léky první linie.

Sunitinib prokázal při terapii mRCC statisticky výrazně lepší účinnost než interferon alfa, jak dokladují následující poznatky:

  • objektivní odpověď na léčbu 31 % (sunitinib) proti 6 % (interferon alfa)
  • doba přežívání bez progrese onemocnění 11 měsíců proti 5 měsícům
  • subjektivně méně symptomů spojených s onemocněním po každém léčebném cyklu
  • příznivější index kvality života (EQ-5D Index) a lepší hodnocení kvality života na vizuální škále (EQ-VAS)
  • dosažení příznivějšího skóre v dotazníku FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-General) hodnotícím kvalitu života

(ercp)

Zdroj: Curr Opin Support Palliat Care 2007 Oct;1(3):174–179. Urol Oncol 2008 Sep-Oct;26(5):543–549. J Clin Oncol 2008 Aug 1;26(22):3763–3769. Crit Rev Oncol Hematol 2008 Aug 25.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa