Srovnání benzodiazepinů a Z-hypnotik

14. 5. 2019

Benzodiazepiny, stále užívané v terapii insomnie, mají mnoho nežádoucích účinků. Mezi nejvýraznější patří přetrvávající denní sedace, jež má za následek vyšší nehodovost u řidičů.

Benzodiazepiny, stále užívané v terapii insomnie, mají mnoho nežádoucích účinků. Mezi nejvýraznější patří přetrvávající denní sedace, jež má za následek vyšší nehodovost u řidičů. Mimo to jsou dalším následkem ataxie a pády. Nevýhodou je i dysmnestický účinek, útlum respirace a potenciace alkoholu.

Paradoxní dezinhibice chování, mezi něž patří iritabilita, impulzivita a agresivita, se vyskytují až u 20 % pacientů. Rizikem při užívání je i zvýšená tolerance, závislost a častým důsledkem po vysazení je rebound insomnie a abstinenční syndrom.

Naproti tomu tzv. "Z"-hypnotika (zolpidem, zopiclon, eszopiklon, zaleplon aj.) působí méně anxiolyticky, antikonvulzivně a myorelaxačně. Mají také nižší riziko závislosti a rebound insomnie. Méně potencují účinek alkoholu a v menší míře tlumí respiraci.

U benzodiazepinů i Z-hypnotik byl shledán stejný hypnotický účinek. Ve stejné míře zkracují spánkovou latenci, snižují počet nočních probuzení a zvyšují celkovou dobu spánku. Mezi společná rizika benzodiazepinů i Z-hypnotik patří abnormální chování s následnou amnézií a reziduální vliv na řízení auta a obsluhu strojů.

Benzodiazepiny mají ovšem více nežádoucích účinků, jako je riziko návyku, vznik tolerance, riziko rozvoje abstinenčního syndromu, a v neposlední řadě jsou zodpovědné i za respirační útlum. V některých specifických případech však mohou být benzodiazepiny přínosné, a to tam, kde požadujeme vyšší anxiolytický, myorelaxační a antikonvulzivní účinek.

(skl)

Zdroj: Soubor přednášek ze semináře „Od opia k melatoninu aneb práce s nespavým pacientem“, únor až duben 2009, Farmakologická léčba insomnie: minulost, přítomnost a budoucnost, prof. Jaromír Švestka, DrSc., a MUDr. Lucie ZávěšickáPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa