Správná iniciální dávka prednisonu v terapii polymyalgia rheumatica je závislá na tělesné hmotnosti, ne na tíži onemocnění

15. 5. 2019

Polymyalgia rheumatica (PMR) je poměrně běžné zánětlivé onemocnění zejména starších lidí, typicky zasahuje ramenní a pánevní svalové pletence. Základem terapie jsou kortikoidy.

Polymyalgia rheumatica (PMR) je poměrně běžné zánětlivé onemocnění zejména starších lidí, typicky zasahuje ramenní a pánevní svalové pletence. Základem terapie jsou kortikoidy. Podle nových guidelines je jako dostačující doporučena iniciální dávka prednisonu mezi 15 a 20 mg. Vzhledem k rychlé odezvě onemocnění na terapii chybí randomizované kontrolované studie týkající se správného léčebného postupu, nejsou tak dostupné údaje o účinnosti rozdílných iniciálních dávek nebo ohledně vysazování léčby. Jediná kontrolovaná studie s iniciální dávkou prednisonu ≤ 10 mg je asociována s vysokou incidencí rekurencí, zatímco dávky ≥ 20 mg jsou zase asociovány s významnými vedlejšími účinky.

Toxicita kortikoidní terapie je častá, vyskytuje se u téměř 65 % pacientů v závislosti na trvání terapie a kumulativní dávce kortikoidů. U zhruba 55 % pacientů je přitom nezbytná dlouhodobá kortikoterapie. Většina dostupných studií je observačních, a jejich výsledky tak mohou být neobjektivní, mimo jiné proto, že pacienti s těžším průběhem častěji dostávají vysoké dávky kortikoidů. V léčbě PMR je tedy podle autorů následující studie nezbytné určit správnou zahajovací dávku prednisonu, což umožní vyhnout se přeléčení pacientů a snížit procento výskytu vedlejších nežádoucích účinků. Cílem studie proto bylo ověřit, zda je 12,5 mg prednisonu denně adekvátní iniciální dávka v léčbě PMR, a zhodnotit ty faktory, které by mohly být prediktory pozitivní odpovědi na tuto startovací dávku.

Do studie bylo celkem zařazeno 60 pacientů s PMR, kteří byli léčeni výše uvedenou dávkou kortikoidů. U všech pacientů bylo provedeno klinické a laboratorní vyšetření, u 25 z nich navíc sonografie. Remise byla definována jako vymizení minimálně 75 % příznaků PMR a normalizace sedimentace erytrocytů a CRP během prvního měsíce léčby, což by umožnilo vysazování kortikoidů. U 47 pacientů (78,3 %) došlo k odpovědi na prednison v průměrném intervalu 6,6 ± 5,2 dne. V univariační analýze byli pacienti rozděleni na dvě skupiny s ohledem na tělesnou hmotnost a pohlaví. V multivariační analýze pak byla jediným faktorem predikujícím dobrou odpověď na léčbu nízká tělesná hmotnost. Průměrná dávka prednisonu na kilogram byla 0,19 ± 0,03 mg u respondérů ve srovnání s 0,16 ± 0,03 mg u nonrespondérů (p = 0,007). Startovací dávka prednisonu 12,5 mg byla tedy dostačující u ¾ pacientů s PMR a hlavním faktorem predikujícím odpověď na léčbu PMR byla tělesná hmotnost.

(pes)

Zdroj: Marco A. Cimmino; Massimiliano Parodi; Carlomaurizio Montecucco; Roberto Caporali; The Correct Prednisone Starting Dose in Polymyalgia Rheumatica is Related to Body Weight But Not to Disease Severity. BMC Musculoskeletal Disorders. 2011;12.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa