Spánková deprivace zhoršuje kolitidu a zpožďuje její hojení

14. 5. 2019

Některé klinické studie ukazují negativní vliv poruch spánku a nedostatku spánku na zánětlivá střevní onemocnění.

Některé klinické studie ukazují negativní vliv poruch spánku a nedostatku spánku na zánětlivá střevní onemocnění. Ve studii popsané v následujícím textu skupina vědců z Rush University Medical Center v Chicagu a z Northwestern University v Evanstonu na myším modelu zjišťovala, zda existuje vztah mezi spánkovou deprivací a závažností a průběhem střevního zánětu.

Předmětem studie byla jak akutní spánková deprivace (ASD) v podobě 24hodinové pohybové aktivity v mechanickém otočném kole, tak chronická intermitentní spánková deprivace (CISD), kterou vědci nasimulovali jako epizodu akutní spánkové deprivace následovanou opakovanými dočasnými přerušeními spánku v otočném kole trvajícími šest hodin každý druhý den po dobu deseti dní.

K vyvolání kolitidy u myší posloužil 2% roztok natriumdextransulfátu (DSS), jenž byl myším přimícháván do vody v pítku po dobu sedmi dní. Rozvoj kolitidy a její závažnost vědci monitorovali pomocí denního měření poklesu hmotnosti myší a aktivity tkáňové myeloperoxidázy (MPO). Po deseti dnech trvání kolitidy histologicky vyšetřili střevní sliznici a provedli její skórování.

Ani ASD, ani CISD nevedly samy o sobě u myší ke vzniku kolitidy. Naproti tomu, pokud myši měly kolitidu (zde vyvolanou pomocí DSS), ASD zhoršovala zánět střevní sliznice, který se však neodrazil v poklesu hmotnosti. Aktivita MPO však byla u spánkově deprivovaných DSS myší významně vyšší než u DSS myší bez spánkové deprivace. CISD již k poklesu hmotnosti vedla a také došlo ke zhoršení kolitidy po histologické i klinické stránce.

Autoři studie ze zjištěných údajů odvozují, že spánková deprivace může u člověka se zánětlivým onemocněním střev, jako je ulcerózní kolitida a Crohnova choroba, vyvolat relaps onemocnění nebo zhoršení probíhajícího zánětu. Zároveň se nabízí otázka, zda zlepšení spánkového režimu u pacientů se střevními záněty povede ke zlepšení nálezu na střevní sliznici a zlepšení jejich klinického stavu. Na to by měla alespoň částečně odpovědět odpovídající klinická nebo preklinická studie.

(zak)

Zdroj: Sleep Medicine, Vol. 10, Issue 6, p. 597–603 (June 2009)Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa