Souvisí maternální hladina leptinu s růstovou retardací dítěte?

15. 5. 2019

Leptin je hormon tvořený jak tukovou tkání, tak i placentou v těhotenství. Ovlivňuje jak patofyziologické procesy vzniku obezity a diabetu, tak i samotné těhotné.

Leptin je hormon tvořený jak tukovou tkání, tak i placentou v těhotenství. Ovlivňuje jak patofyziologické procesy vzniku obezity a diabetu, tak i samotné těhotné. Klinické studie totiž prokázaly, že ženy s preeklampsií měly zvýšené plazmatické koncentrace leptinu. A právě preeklamptickým ženám se často rodí děti, které jsou malé vzhledem ke svému gestačnímu věku (small for gestational age, SGA).

Japonská doplňující studie

Přesto se japonští lékaři z Kjótské univerzity rozhodli ještě ověřit, zda by mohlo zvýšení plazmatické hladiny leptinu u matky vést k růstovým retardacím plodu i bez preeklamptických epizod. Do své studie, publikované v odborném medicínském periodiku Endocrine Journal, zahrnuli celkem 138 těhotných žen. Ty byly rozděleny do dvou skupin, 98 v těhotenství preeklampsií netrpělo, 40 pak ano. U žen byly hodnoceny jak plazmatické hladiny leptinu během těhotenství, tak i to, zda se jim narodily děti malé vzhledem ke gestačnímu věku nebo děti ve fyziologické normě. Výsledky byly velice zajímavé.

Leptin hraje roli v růstové retardaci!

Ve skupině žen, které preeklampsií netrpěly, byly plazmatické hladiny leptinu výrazně vyšší u těch žen, kterým se narodily děti malé na svůj gestační věk. Podobné výsledky se objevily i u preeklamptických žen. I v této skupině byly plazmatické hladiny leptinu během těhotenství daleko vyšší u žen, kterým se narodily děti s růstovou retardací. Zajímavé je ale zjištění, že malé děti se častěji rodí výrazně starším rodičkám a také matkám, které mají nižší body mass index (BMI). Ten se u matek zdravých dětí pohyboval kolem 24–26, u matek malých dětí pouze kolem 23.

Jak se tedy prokázalo, leptin hraje významnou roli při vývoji dětí, které se narodily jako malé vzhledem ke svému gestačnímu věku. Častěji se rodí hubenějším matkám, které tak mají daleko vyšší plazmatickou hladinu leptinu.

(kam)

Zdroj: Mise H. et al.: The relationship between maternal plasma leptin levels and fetal growth restriction. Endocr J. 2007; 54 (6): 945–51.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa