Snižují bisfosfonáty riziko rakoviny prsu?

15. 5. 2019

Podle závěrů dvou velkých kohortových studií mají ženy, které užívají bisfosfonáty, o třetinu nižší riziko onemocnění invazivním nádorem prsu. Pacientky, které při léčbě osteoporózy bisfosfonáty nádorem prsní žlázy onemocněly, měly lepší prognostické parametry než neléčené ženy.

Podle závěrů dvou velkých kohortových studií mají ženy, které užívají bisfosfonáty, o třetinu nižší riziko onemocnění invazivním nádorem prsu. Pacientky, které při léčbě osteoporózy bisfosfonáty nádorem prsní žlázy onemocněly, měly lepší prognostické parametry než neléčené ženy.

O třetinu nižší riziko

Ve velké observační studii Women’s Health Initiative (WHI) měly ženy léčené bisfosfonáty během osmiletého sledování o 32 % nižší riziko onemocnění nádorem prsu. Podle izraelské studie bylo riziko u uživatelek dokonce o 39 % nižší, pokud léčba trvala alespoň rok. Výsledky práce obou vědeckých týmů byly zveřejněny v časopise Journal of Clinical Oncology.

Nová indikace?

Bisfosfonáty se etablovaly jako léky volby v léčbě osteoporózy. Důvodů je více – nízká cena, snadné podávání, prokázaná účinnost a také absence nežádoucích účinků, jimiž je zatížena hormonální substituční terapie v menopauze. Mezi ně právě může patřit vyšší riziko vzniku nádoru. Možným vysvětlením chemopreventivního účinku bisfosfonátů je blokáda faktorů, které podporují růst nádoru a potlačují angiogenezi.

Účinek zatím není zcela jasný

Dosud není plně objasněna interakce bisfosfonátů a hormonálních poměrů v organismu ženy a v prsní žláze. V obou studiích byl zjištěn odlišný podíl estrogendependentních nádorů u žen, které při léčbě bisfosfonáty onemocněly nádorovým onemocněním. Ve studii WHI vyšlo u léčených žen nižší zastoupení estrogendependentního karcinomu, v izraelské studii naopak tento typ nádoru převažoval. Podle dosavadní úrovně znalostí by bylo zatím předčasné doporučovat v prevenci karcinomu prsu bisfosfonáty. Výsledky dosud provedených studií je zapotřebí podrobit dalšímu zkoumání, přesto se tento směr výzkumu jeví jako velmi nadějný.

(jav)

Zdroj:
Gnant, M.: Can Oral Bisphosphonates Really Reduce the Risk of Breast Cancer in Healthy Women? Journal of Clinical Oncology, Vol 28, No 22 (August 1), 2010: pp. 3548–3551.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa