Sledování hladiny infliximabu v mateřském mléce kojících matek s idiopatickými střevními záněty

14. 5. 2019

U pacientů s idiopatickými střevními záněty je velmi často používána terapie protilátkami proti TNF (infliximab, adalimumab). Nezanedbatelné procento těchto pacientů tvoří pacientky v produktivním věku, které kojí své děti mateřským mlékem.

U pacientů s idiopatickými střevními záněty je velmi často používána terapie protilátkami proti TNF (infliximab, adalimumab). Nezanedbatelné procento těchto pacientů tvoří pacientky v produktivním věku, které kojí své děti mateřským mlékem. Dosavadní studie neprokázaly přítomnost infliximabu v mateřském mléce, adalimumab se ale do mateřského mléka vylučuje. Není přesně známo, proč tomu tak je, předpokládá se vliv strukturálních změn nebo odlišných technik podávání těchto léků. Autoři studie se rozhodli, že dosavadní publikované výsledky ověří na dalším souboru pacientů.

Třem pacientkám s Crohnovou chorobou bylo po porodu odebráno sérum a mateřské mléko, a to před zahájením léčby a následně po zahájení léčby infliximabem. Množství (koncentrace) infliximabu v séru a mateřském mléce bylo sledováno metodou ELISA. Kontrolní skupinu tvořilo osm zdravých kojících žen. Bezprostředně po zahájení terapie infliximabem byla u obou skupin ve sledovaných tkáňových tekutinách nalezena nulová koncentrace infliximabu. Po dvou až třech dnech od zahájení terapie vzrostla koncentrace infliximabu v mateřském mléce na 101 ng/ml. Tato hodnota ovšem dosahovala pouze 1/200 koncentrace této látky v krvi.

V kontrastu s předchozími studiemi bylo nalezeno minimální množství infliximabu v mateřském mléce, nicméně je nepravděpodobné, že by takto nízké koncentrace mohly mít vliv na celkový imunitní systém kojeného dítěte. V jiných studiích bylo prokázáno, že po průchodu trávicím traktem dochází působením proteolytických enzymů k rozkladu vysokomolekulárních proteinů, a tím k jejich deaktivaci. Vzhledem k tomu, že tato studie měla určité limity, např. počet sledovaných pacientek byl velmi nízký a nebyla sledována hladina účinné látky u novorozence, autoři do budoucna zvažují studii opakovat a ověřit výsledky na větším souboru pacientů.

(aro)

Zdroj: Detection of infliximab in breast milk of nursing mothers with inflammatory bowel disease. Ben-Horin S et al. J Crohns Colitis 2011 Dec; 5 (6): 555–8.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa