Sezónní výskyt rakoviny

15. 5. 2019

V minulých letech již několik velkých epidemiologických studií poukázalo na spojení mezi obdobím, ve kterém jsou diagnostikovány určité typy nádorů, a výsledky přežití. Lepší výsledky přežití jsou především asociovány s diagnózou v létě a na podzim.

V minulých letech již několik velkých epidemiologických studií poukázalo na spojení mezi obdobím, ve kterém jsou diagnostikovány určité typy nádorů, a výsledky přežití. Lepší výsledky přežití jsou především asociovány s diagnózou v létě a na podzim.

Například Robsahm et al. analyzovali nádory prsu, tlustého střeva a prostaty mezi norskou populací a srovnávali pacienty diagnostikované v zimě s pacienty diagnostikovanými v jakémkoli jiném ročním období. Doba sledování všech pacientů byla minimálně tři roky. Během této doby se ukázalo, že riziko úmrtí u pacientů diagnostikovaných v létě dosahovalo jen 68 % a u pacientů diagnostikovaných na podzim jen 85 % z celkového rizika úmrtí pacientů diagnostikovaných v zimě.

V časopise International Journal of Cancer byla také nedávno zveřejněna studie, ve které se autoři pokusili odstranit vliv krátkodobých faktorů a faktorů ovlivňujících všeobecnou úmrtnost a zjistit, zda skutečně z dlouhodobého hlediska je u některých typů nádorů „výhodnější“ diagnóza v určitém ročním období.

Výsledky analýzy

Výsledky studie ukázaly, že diagnóza v létě byla spojena s podstatně sníženou mortalitou během prvního měsíce po diagnóze ve srovnání se zimním obdobím u mužů s rakovinou prostaty a u obou pohlaví s karcinomem kolorekta a plicním karcinomem. Nejzřetelnější však byl tento vliv „sezónnosti“ u žen s karcinomem prsu.

Pokud však bylo vzato v úvahu měsíční kolísání všeobecné mortality, sezónní vliv na krátkodobou mortalitu se výrazně oslabil. Při dlouhodobém sledování (více než pět let) se však i tak ukázalo, že podzimní diagnózy byly spojeny s nižší úmrtností u žen s karcinomem prsu a u obou pohlaví s plicním karcinomem.

Závěr

Autoři studie své výsledky uzavírají s tím, že lepší přežití pozorované mezi pacienty diagnostikovanými v létě a na podzim je především krátkodobý fenomén, který můžeme přičíst všeobecně vyšší úmrtnosti v zimě. Avšak odlišné snížení dlouhodobé mortality pozorované mezi pacienty diagnostikovanými na podzim, zvláště mezi pacientkami s karcinomem prsu, může naznačovat přítomnost sezónně proměnného protektivního mechanismu.

(vek)

Zdroje:
1. Roychoudhuri R. et al.: Season of cancer diagnosis exerts distinct effects upon short- and long-term survival. International Journal of Cancer 124: 2436–41, 2009
2. Robsahm T. E. et al.: Vitamin D3 from sunlight may improve the prognosis of breast, colon and prostate cancer. Cancer Causes Control 15: 149–58, 2004Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa