Sexuální dysfunkce je častější při substituční léčbě metadonem než u buprenorfinu

15. 5. 2019

Metaanalýza 16 studií zahrnující 1 570 osob se substituční léčbou z důvodu závislosti na opioidech ukázala, že výskyt sexuální dysfunkce u mužů je častější při podávání metadonu než při substituční léčbě buprenorfinem.

Metaanalýza 16 studií zahrnující 1 570 osob se substituční léčbou z důvodu závislosti na opioidech ukázala, že výskyt sexuální dysfunkce u mužů je častější při podávání metadonu než při substituční léčbě buprenorfinem.

Metadon se řadu let užívá jako účinná udržovací terapie v léčbě závislosti na opioidech. Jedním z nejčastěji uváděných nežádoucích účinků je sexuální dysfunkce. Autoři této metaanalýzy se pokusili porovnat výskyt sexuální dysfunkce při substituční léčbě metadonem a buprenorfinem.

Zahrnuli relevantní studie publikované do konce roku 2012 z databázích Pubmed, OVID a Embase. Hromadná prevalence sexuální dysfunkce u mužů, kteří užívali metadon, byla v této metaanalýze 52 %. Výskyt tohoto nežádoucího účinku u metadonu a buprenorfinu porovnávaly pouze 4 studie. Ukázaly významně vyšší incidenci sexuální dysfunkce u mužů při užívání metadonu v porovnání s buprenorfinem (poměr šancí [OR] = 4,01, 95% interval spolehlivosti [CI] 1,52–10,55, p = 0,0049).

Podle výsledků této studie je možné mužům, u nichž se objeví sexuální dysfunkce při substituční léčbě metadonem, doporučit buprenorfin.

(zza)

Zdroj: Yee A., Loh H. S., Hisham Hashim H. M., et al. The Prevalence of Sexual Dysfunction among Male Patients on Methadone and Buprenorphine Treatments: A Meta-Analysis Study. J Sex Med. 2014 Jan; 11 (1): 22–32; doi: 10.1111/jsm.12352. Epub 2013 Oct 28.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa