Sekvenční změny somatotropinového receptoru nemají souvislost s "nízkým vzrůstem neznámého původu" u dětí

15. 5. 2019

U dětí s malým vzrůstem, u kterých je vyloučen deficit somatotropinu, avšak mají nízkou hladinu IGF-I, existuje podezření na necitlivost k růstovému hormonu.

U dětí s malým vzrůstem, u kterých je vyloučen deficit somatotropinu, avšak mají nízkou hladinu IGF-I, existuje podezření na necitlivost k růstovému hormonu. Předchozí studie nasvědčovaly tomu, že heterozygotní mutace genu somatotropního receptoru (RHR) je příčinou 5 % "nízkého vzrůstu bez známé příčiny" (anglicky idiopathic short stature – ISS) u dětí. Izraelští vědci se pokusili určit, které mutace RHR odpovídají za nízký vzrůst a růstovou retardaci u skupiny dětí s ISS a s příznaky necitlivosti k somatotropinu.

K výzkumu bylo vybráno 33 dětí s klinickými a biochemickými příznaky necitlivosti k somatotropinu ze skupiny 150 dětí s nízkým vzrůstem. K molekulární analýze GHR byla použita jedna z PCR technik SSCP (single-strand conformation polymorphism). Bylo nalezeno 10 různých změn v sekvenci DNA u 19 z 33 dětí (58 %), 9 z toho bylo nových a jedna byla dříve popsána.

V exonech 2 a 6 byly nalezeny dvě změny. Známý polymorfismus exonu 6 (G168) se významně častěji vyskytoval u kontrolní skupiny než u sledované skupiny (63,5 proti 30 %; p < 0,0001). V intronech bylo nalezeno 8 dříve nepopsaných sekvenčních změn. Vyšetření rodinných příslušníků sledovaných dětí ukázalo, že u osob s nízkým vzrůstem se vyskytovaly stejné varianty jako u osob se vzrůstem normálním. Sledovaná skupina se ohledně přítomnosti exonu 3 významně neodlišovala od skupiny kontrolní.

Studie naznačuje, že sekvenční změny RHR jsou u dětí s ISS běžné, ale jejich přítomnost jak u kontrolní skupiny, tak u rodinných příslušníků s normálním vzrůstem ukazuje, že jsou přirozeným polymorfismem RHR. Tyto změny v DNA jsou oproti dříve popsaným změnám častější a vypadá to, že nemají vliv na etiologii nízkého vzrůstu.

(zep)

Zdroj: Hujeirat Yasir, et al. Growth hormone receptor sequence changes do not play a role in determining height in children with idiopathic short stature. Hormone research 2006;65(4):210–216.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa