Screening pomocí magnetické rezonance snižuje počet pokročilých stadií rakoviny prsu

15. 5. 2019

Magnetická rezonance (MR) je nejdokonalejší zobrazovací metodou určenou k vyšetření měkkých tkání. Rakovinu prsu dokáže odhalit dokonce dříve než mamografie.

Magnetická rezonance (MR) je nejdokonalejší zobrazovací metodou určenou k vyšetření měkkých tkání. Rakovinu prsu dokáže odhalit dokonce dříve než mamografie.

Čím dříve, tím lépe

Časnější detekce rakoviny prsu u rizikových žen, nositelek genu BRCA1 nebo BRCA2, snižuje incidenci pokročilých stadií tohoto novotvaru. Oproti standardním metodám včetně mamografického screeningu dokázalo vyšetření prsu metodou MR snížit o 70 % riziko, že bude rakovina prsu diagnostikována až ve stadiu II nebo pokročilejším. Pro ženy s jednou nebo oběma mutacemi genu BRCA to znamená, že citlivější MR může právě časnějším záchytem zvýšit jejich naději na přežití.

Magnetická rezonance vs. ostatní metody

Screeningová vyšetření podstoupilo celkem 1 275 žen s mutací genu BRCA. Z nich 445 žen bylo vyšetřováno jednou ročně MR, zbylých 830 žen v kontrolní skupině podstoupilo fyzikální vyšetření prsu, ultrazvukové vyšetření nebo mamografii. Screeningu pomocí MR uniklo jen minimum tumorů větších než 2 cm. MR rovněž zachytila rakovinu prsu ve stadiu duktálního karcinomu in situ (DCIS) nebo invazivního karcinomu ve stadiu I, zatímco ostatní metody většinou v pokročilejším stadiu.

První skupina (MR) byla sledována v průměru 3,1 roku, kontrolní skupina v průměru 3,3 roku. Kumulativní incidence rakoviny prsu byla v obou skupinách stejná, pomocí MR bylo zachyceno 41 případů mezi 445 rizikovými ženami (9 %), v kontrolní skupině 76 případů mezi 830 ženami (9 %). Ovšem incidence DCIS a invazivního karcinomu stadia I dosáhla v první skupině (MR) 13,8 %, zatímco v kontrolní skupině pouze 7,2 %. Naopak incidence stadia II a vyšších byla v první skupině (MR) jen 1,9 %, v kontrolní skupině 6,6 %. Velikost tumoru v době záchytu byla v průměru 0,9 cm u první skupiny (MR) ve srovnání s průměrnými 1,8 cm u kontrolní skupiny. MR odhalila pouze v jednom případě tumor větší 2 cm, v kontrolní skupině byl tumor větší 2 cm objeven v 17 případech.

Rizikové ženy mají naději na co nejdelší zachování prsou

MR tak prokázala schopnost zachytit rakovinu prsu v dřívějších stadiích a dává ženám s mutací genu BRCA naději, že se vyhnou profylaktické radikální mastektomii. Operace může být odložena, neboť nebude tolik hrozit, že se u nich objeví invazivní karcinom v pokročilém stadiu, který by je tak přímo ohrožoval na životě.

(ercp)

Zdroj: Warner E. et al.: Prospective study of breast cancer incidence in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation under surveillance with and without magnetic resonance imaging. J Clin Oncol. Publikováno on-line 28. března 2011.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa