Růstová porucha u chlapce s hypotalamickým poškozením po automobilové nehodě

15. 5. 2019

Růstová porucha může vzniknout na genetickém podkladu, ale může také být zapříčiněna například úrazem nebo intrakraniálním krvácením.

Růstová porucha může vzniknout na genetickém podkladu, ale může také být zapříčiněna například úrazem nebo intrakraniálním krvácením. Jeden takový případ popsali lékaři oddělení pediatrie z Nihon University Nerima-Hikarigaoka v japonském Tokiu.

Malý pacient

Pacientem byl chlapec ve věku deset let a čtyři měsíce, kterého v jeho osmi letech a devíti měsících porazilo motorové vozidlo. Zůstal 18 měsíců upoutaný na lůžku z důvodu bolestí hlavy a chronické únavy. Bylo u něj zaznamenáno zpomalení růstu a snížené hladiny sekrece růstového hormonu.

Tento stav byl způsoben takzvaným intrakraniálním hypotenzím syndromem, který se u něj vyvinul po dopravní nehodě. Tento syndrom, zkráceně IHS, způsobuje u dospělých příznaky, jako jsou bolesti hlavy, únava, poruchy spánku a deprese. V dětství je IHS poměrně vzácný a jeho příznaky nebyly zatím uspokojivě popsány.

Pacientovi byl IHS diagnostikován pomocí nukleární magnetické rezonance a radioizotopové cisternoscintigrafie. Při těchto vyšetřeních bylo zjištěno větší poškození hypotalamu než hypofýzy. Toto poškození zapříčinilo zpomalení růstu chlapce z důvodu nízké sekrece jak somatotropinu, tak i GHRH. V té době byl totiž růst chlapce omezen na pouhých 0,67 cm za rok a jeho kostní věk odpovídal o dva roky mladšímu dítěti.

Léčba IHS a zástavy růstu

Pro léčbu IHS se lékaři rozhodli podat epidurální blood patch, což je podání malého objemu krve do epidurálního prostoru. Po tomto zákroku se pacientův stav zlepšil, chlapec přestal mít bolesti hlavy a již netrpěl nadměrnou únavou. Nicméně zástava růstu se tím nevyřešila.

Lékaři proto provedli několik endokrinologických vyšetření a zjistili nedostatečnou produkci jak GHRH, tak i RH. Rozhodli se tedy zahájit substituční terapii lidským rekombinantním růstovým hormonem. Na tuto léčbu chlapec velmi dobře zareagoval a jeho růstová rychlost se opět zvýšila. Po epidurálním podání krve se také stabilizovaly hladiny všech ostatních hypofyzárních hormonů.

Jak vyplývá z uvedeného případu, růstová porucha může být způsobena i nedostatečným uvolňováním GHRH z hypotalamu a sekundárně sníženou sekrecí somatotropinu z hypofýzy. Je tedy třeba na poškození mozkových struktur následkem úrazu myslet. Jako vhodná léčba se potom doporučuje podávání lidského rekombinantního růstového hormonu.

(kam)

Zdroj: Yasuji Inamo. A Boy with Growth Disturbance Caused by Hypothalamic Damage Associated with Intracranial Hypotension Syndrome Following a Motor Vehicle Accident: Case Report. Endocrine Journal 2008;55(6):1113–1116.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa