Růstová křivka u dětí s chronickou insuficiencí ledvin před transplantací a po ní a její ovlivnění

15. 5. 2019

U dětí s chronickou nedostatečností ledvin může být vážně narušen jejich tělesný růst.

U dětí s chronickou nedostatečností ledvin může být vážně narušen jejich tělesný růst. Jako růstovou retardaci označujeme tělesnou výšku dítěte pod 3. percentilem pro daný věk (při hodnocení z jednorázového měření) nebo růstovou rychlost dítěte pod 25. percentilem pro daný věk. Růstová rychlost se vypočítává ze dvou přesných měření v odstupu alespoň 6 měsíců. Porucha růstu může mít poměrně závažný vliv na kvalitu života a sebedůvěru dítěte.

Úprava růstu je zpravidla závislá na úspěšné léčbě základního onemocnění. Transplantace ledviny je často dlouhodobým řešením chronické nedostatečnosti ledvin. Pro pacienty s transplantovanou ledvinou je zásadní otázkou dosažení "normální" výšky. Budoucí dospělou výšku dítěte odhadneme tak, že současnou pozici dítěte v percentilovém grafu promítneme na pravý okraj do věku 18 let. Důležitá je také rodičovská predikce výšky pro chlapce (polovina součtu výšky otce a výšky matky s přidanými 13 cm) a pro dívky (polovina součtu výšky matky a výšky otce s odebranými 13 cm).

Catch-up růst, ke kterému po transplantaci dochází, obvykle nestačí k vyrovnání růstového zpoždění, ke kterému došlo v období před transplantací. I když je transplantace štěpu úspěšná, cílové vypočtené tělesné výšky většinou dosaženo není. Růst kostí do délky v posttransplantačním období je ovlivněn zejména věkem pacienta v době operace. Důležitým faktorem je ale také především následná funkce štěpu a množství sekrece steroidních hormonů, což souvisí s hormonální osou růstového hormonu a IGF 1 (inzulin like growth factor).

Vedení léčebné péče u těchto pacientů by mělo zahrnovat adekvátní nutriční příjem, korekci metabolické acidózy, prevenci poruch kostního metabolismu, prevenci nežádoucích účinků steroidní medikace a ve vybraných případech také podávání rekombinantního lidského růstového hormonu.

(mpm)

Zdroje:

  1. Lebl J., Porucha růstu, Pediatrie pro praxi 2003; 6: 332–334.
  2. Harambat J., Cochat P., Growth after renal transplantation, Pediatric Nephrology 2008; DOI: 10.1007/s00467-008-0787-0. Publikováno online 23. 3. 2008.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa