Růst v prvním roce léčby růstovým hormonem predikuje prepubertální růstovou odpověď

15. 5. 2019

Prediktivními faktory odpovědi na léčbu růstovým hormonem jsou auxologické proměnné, jako jsou porodní délka a výška rodičů.

Prediktivními faktory odpovědi na léčbu růstovým hormonem jsou auxologické proměnné, jako jsou porodní délka a výška rodičů. U řady dětí tyto údaje chybí. Skupina švédských autorů se pokusila vytvořit predikční model, který by dokázal nahradit tato data a byl použitelný univerzálně. Vědci pozorovali růst dětí v prvním roce léčby růstovým hormonem. Křivka odpovědi na léčbu růstovým hormonem byla stejná u všech dětí, ale měla individuální amplitudu. Model založený na pozorování prvního roku léčby je všeobecně použitelný pro predikci léčby v prepubertálním období.

Jako modelová skupina byla analyzována růstová data během léčby růstovým hormonem od 162 prepubertálních dětí, u kterých byly k dispozici údaje z alespoň dvouletého sledování v prepubertálním období a jejichž věk byl 2,5 roku a více. Jednalo se o děti narozené v termínu, z nichž 19 % byly dívky, 80 % mělo deficit růstového hormonu a 23 % bylo hypotrofických (SGA – small for gestational age). Dávka růstového hormonu byla 33 ug/kg/den. Žádné dítě nemělo kombinovaný hypofyzární deficit nebo chronické onemocnění ovlivňující růstovou rychlost. Pro validaci modelu byla použita data z kontrolní skupiny 205 dětí, které měly stejná kritéria pro zařazení do studie a zahájení léčby jako modelová skupina.

Ze studie vyplývá, že predikce odpovědi na léčbu má čtyři proměnné – věk, pohlaví, výšku v době začátku léčby a výšku po roce léčby. Predikční interval těchto údajů (± 2 směrodatné odchylky – standard deviation – SD) byl ± 0,34 SDS (standard deviation score) pro druhý rok léčby, což odpovídá ± 1,2 cm pro dítě ve věku 3 roky a ± 1,8 cm ve věku 7 let. Pro predikci od 1 do 4 let léčby byla SD 0,13 SDS/rok a pro 1–7 let léčby to bylo méně než 0,1 SDS.

Model představený skupinou švédských autorů může být použitelný pro predikci odpovědi na léčbu u prepubertálních dětí, kde chybí vstupní údaje jako porodní délka a výška rodičů. Tato predikce by mohla být užitečnou pomůckou k optimalizaci léčby právě pro svou nenáročnost na získání údajů.

(mid)

Zdroj: Kristrom B., Dahlgren J., Niklasson A., Nierop A. F. M., Albertson-Wikland K.: The first-year growth response to growth hormone treatment predicts the long-term prepubertal growth response in children. BMC Medical Informatics and Decision Making, 2009, 9: 1.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa