Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

15. 5. 2019

I přes nízkou prevalenci HCV infekce v dětském věku a mírným klinickým projevům v počáteční fázi nemoci může vést chronická infekce ke vzniku cirhózy a/nebo karcinomu jater.

I přes nízkou prevalenci HCV infekce v dětském věku a mírným klinickým projevům v počáteční fázi nemoci může vést chronická infekce ke vzniku cirhózy a/nebo karcinomu jater. Je proto naprosto nezbytné věnovat pozornost možnosti vertikálního přenosu. Nedávné studie ukazují, že až v 50 % může dojít k přenosu infekce ještě uvnitř dělohy. Španělští vědci provedli retrospektivní studii 17 případů HCV infekce, které byly zaznamenány v průběhu osmi let. Analyzovali tak rizikové faktory vertikálního přenosu s cílem zavedení primární prevence.

Míru HCV přenosu signifikantně zvyšovala pouze parenterální drogová závislost, přičemž HIV koinfekce nebyla matoucím faktorem. Nebylo prokázáno, že by byla míra přenosu ovlivněna HCV viremií, HIV koinfekcí, jaterní dysfunkcí a/nebo dobou trvání infekce. Rizikovými faktory, byť statisticky nesignifikantními, však mohou být císařský řez, amniocentéza a vnitřní periporodní monitoring, nikoliv ale prolongovaný vaginální porod po odtoku plodové vody. Kojení mělo protektivní efekt.

Vliv viremie na riziko přenosu není dosud zcela objasněn, přestože je mu obvykle přisuzovaná jistá důležitost. Riziko přenosu by nemělo být podceňováno ani v případě chybění viremie, jelikož detekce virové RNA může být přerušovaná, takže i tyto nálezy by měly být interpretovány s jistou opatrností. Sekundární imunosuprese v důsledku HIV infekce by pak svědčila pro vyšší riziko přenosu, ale tento efekt se zmírňuje při zlepšení stavu imunity díky antiretrovirové léčbě. S ohledem na to, že čas uběhlý od ruptury porodních obalů nebyl prokázán jako rizikový faktor, se císařský řez nejeví jako vhodná alternativa k ukončení těhotenství. Kojení nezvyšovalo riziko přenosu a může mít navíc i ochranný efekt. Tyto výsledky by bylo možné odůvodnit nízkým obsahem viru v mléce, jeho inaktivací kyselým žaludečním pH a jeho imunitními benefity. Vzhledem k tomu, že výsledky retrospektivních studií jsou limitovány, bude zapotřebí provést prospektivní studie. Jen tak bude možné lépe pochopit roli možných rizikových faktorů a navrhnout jasná preventivní doporučení. V současné době je však nezbytné kontrolovat všechny děti narozené matkám s HCV infekcí.

(mik)

Zdroj: Madurga Revilla P. et al. Retrospective study of risk factors of vertical transmission of hepatitis C virus. An Pediatr (Barc). Publikováno on-line 18. ledna 2012.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa