Riziko septické artritidy u pacientů s revmatoidní artritidou a účinnost terapie anti-TNF

15. 5. 2019

Septická artritida (SA) je závažným onemocněním, které i přes adekvátní a včasnou terapii může vést k ireverzibilnímu poškození kloubů. Mortalita se zde pohybuje kolem 10 %.

Septická artritida (SA) je závažným onemocněním, které i přes adekvátní a včasnou terapii může vést k ireverzibilnímu poškození kloubů. Mortalita se zde pohybuje kolem 10 %. Incidence SA v populaci je asi 4–10 na 100 000 pacientoroků a toto číslo dále narůstá, pravděpodobně vlivem stárnutí populace a vyššího počtu ortopedických výkonů. Významnými rizikovými faktory SA jsou vyšší věk, kožní infekce, kloubní protézy a preexistující kloubní postižení. Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) pak mohou mít řadu z těchto rizik, navíc v kombinaci s imunosupresivní léčbou. Riziko rozvoje SA u pacientů s RA je bez ohledu na léčbu 4–15× vyšší než u zdravých jedinců. Narůstající zájem o tuto problematiku nastal zejména v posledním desetiletí spolu se zaváděním biologické terapie, přičemž v léčbě RA se jedná zejména o anti-TNF preparáty.

Cílem aktuální britské prospektivní observační studie bylo ověřit hypotézu, že terapie anti-TNF zvyšuje riziko SA ve srovnání s léčbou nebiologickými chorobu modifikujícími léky (nbDMARDs, non-biological disease-modifying antirheumatic drugs). K tomu byla využita data z registru biologik Britské revmatologické společnosti (British Society for Rheumatology Biologics Register). Autoři srovnávali riziko SA u 11 881 pacientů léčených anti-TNF a 3 673 pacientů léčených jinými DMARDs.

Bylo zjištěno, že celkem 199 pacientů mělo minimálně jednu ataku SA, z toho 179 bylo léčeno anti-TNF a 20 dostávalo léčbu nebiologickou. Podíly incidence byly následující: pro anti-TNF 4,2/1 000 pacientoroků, pro ostatní DMARDs 1,8/1 000 pacientoroků. Riziko se mezi třemi sledovanými anti-TNF preparáty (adalimumab, etanercept, infliximab) signifikantně nelišilo. Riziko bylo nejvyšší v prvních měsících terapie.

Léčba anti-TNF preparáty u RA je tedy spojena se zdvojnásobením rizika SA. Je proto nutné na tuto život ohrožující komplikaci u pacientů s RA léčených anti-TNF myslet.

(pes)

Zdroj: J. B. Galloway. Risk of septic arthritis in patients with rheumatoid arthritis and the effect of anti-TNF therapy: results from the British Society for Rheumatology Biologics Register. Ann Rheum Dis. 2011; 70: 1810–1814; doi: 10.1136/ard.2011.152769Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa