Riziko rozvoje depresí, úzkosti a suicidálních myšlenek u pacientů s psoriázou

15. 5. 2019

Psoriáza postihuje asi 1–3 % populace a předpokládá se, že existuje asi 0,4–2,3 % dospělých, u nichž nebyla diagnóza ještě stanovena. Už poměrně dlouhá léta se ví o spojitosti tohoto onemocnění s možnými vedlejšími dopady na mentální zdraví pacientů, ale zatím existuje relativně málo studií, které by se psychickým stavem pacientů s psoriázou více zabývaly.

Psoriáza postihuje asi 1–3 % populace a předpokládá se, že existuje asi 0,4–2,3 % dospělých, u nichž nebyla diagnóza ještě stanovena. Už poměrně dlouhá léta se ví o spojitosti tohoto onemocnění s možnými vedlejšími dopady na mentální zdraví pacientů, ale zatím existuje relativně málo studií, které by se psychickým stavem pacientů s psoriázou více zabývaly.

Lékaři z Pensylvánské univerzity prověřovali elektronická data z Velké Británie z let 1987–2002. Analýze bylo podrobeno celkem 146 042 pacientů s mírnou psoriázou, 3 956 pacientů s těžkou psoriázou a 766 950 pacientů bez psoriázy – tedy na každého pacienta s psoriázou připadlo 5 zdravých kontrol s podobnými vstupními údaji.

U pacientů s mírnou nebo těžkou psoriázou byla incidence deprese 25,9/1 000 pacientů/rok, u úzkosti to bylo 20,9/1 000 pacientů/rok a u suicidality 0,9/1 000 pacientů/rok. Podíl těchto případů odpovídajících psoriáze byl 11,8/1 000 pacientů/rok pro depresi, 8,1/1 000 pacientů/rok pro úzkost a 0,4/1 000 pacientů/rok pro suicidalitu.

Je velmi důležité zmíněné psychické poruchy včas identifikovat, neboť představují podstatnou morbiditu, která ale může být ovlivněna a zlepšena různými farmakologickými i nefarmakologickými přístupy. Aktuální data napovídají, že psychiatrická komorbidita může negativně ovlivnit i odpověď na některé formy léčby psoriázy, například na fotochemoterapii. Jiné studie zase potvrdily opačný efekt, a tedy že adekvátní a úspěšná léčba psoriázy bývá spojena se zlepšením psychického stavu pacientů. K lepšímu pochopení přesného mechanismu, jakým je psoriáza s depresí, úzkostí a suicidálními myšlenkami či tendencemi asociována, bude nezbytné provedení dalších studií. Tak by pak bylo případně možné rozvoji těchto psychiatrických komorbidit zabránit.

(pes)

Zdroj:

  1. Shanu Kohli Kurd; Andrea B. Troxel; Paul Crits-Christoph; Joel M. Gelfand: The Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Patients With Psoriasis: A Population-Based Cohort Study. Arch Dermatol, 2010; 146 (8): 891–895.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa