Rituximab v léčbě revmatických nemocí může vést k pozdnímu nástupu neutropenie

15. 5. 2019

Dle aktuálního výzkumu zvyšuje léčba rituximabem (chimerická monoklonální protilátka proti CD20 pozitivním, tedy B-lymfocytům) u pacientů s revmatickým onemocněním incidenci pozdního nástupu neutropenie, ale tato incidence se liší podle té které choroby.

Dle aktuálního výzkumu zvyšuje léčba rituximabem (chimerická monoklonální protilátka proti CD20 pozitivním, tedy B-lymfocytům) u pacientů s revmatickým onemocněním incidenci pozdního nástupu neutropenie, ale tato incidence se liší podle té které choroby. Například u pacientů s Wegenerovou granulomatózou je incidence neutropenie 23%, u pacientů s lupusem 20% a u pacientů s revmatoidní artritidou po léčbě rituximabem 3%.

Průměrná doba nástupu neutropenie byla 102 dní. Ve všech případech se pozdní nástup neutropenie vyskytl během období deplece B-lymfocytů a průměrná délka jejího trvání byla 9 dní. Žádný z pacientů neměl pozitivní antineutrofilní protilátky. Retrospektivní studie zahrnovala celkem 209 pacentů s revmatickým onemocněním léčených rituximabem v období od června 2003 do března 2009.

U jedenácti pacientů (5 %) došlo k rozvoji neutropenie s odstupem čtyř týdnů a později od ukončení léčby rituximabem a u sedmi z nich byla nutná hospitalizace vzhledem k infekci vyžadující terapii intravenózními antibiotiky. Šest ze zmíněných sedmi pacientů bylo léčeno rovněž granulocytárním kolonie stimulujícím faktorem (G-CSF). Autoři studie také podotýkají, že podíl infekcí byl u pacientů s revmatickými chorobami vyšší, než bylo pozorováno u pacientů s lymfomem léčených rituximabem. Pět pacientů bylo vzhledem k relapsu nemoci léčeno rituximabem opakovaně, přičemž u jednoho došlo k pozdnímu nástupu neutropenie. Počet dní do nástupu neutropenie a její trvání pak nebyly dle autorů po druhém cyklu léčby rituximabu odlišné od cyklu prvního.

Mechanismus pozdního nástupu neutropenie není zatím pochopený, ale dostupné údaje nepodporují hypotézu antineutrofilních protilátek jako příčiny. Autoři proto zatím jednoznačně doporučují minimálně roční sledování pacientů s revmatickými chorobami léčených rituximabem.

(pes)

Zdroj: Daniel Tesfa, Sofia Ajeganova, Hans Hägglund, Birgitta Sander, Bengt Fadeel, Ingiäld Hafström, Jan Palmblad. Late-onset neutropenia following rituximab therapy in rheumatic diseases: Association with B lymphocyte depletion and infections; Arthritis & Rheumatism, Volume 63, Issue 8, pages 2209–2214, August 2011; DOI: 10.1002/art.30427Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa