Revmatologická manifestace endokrinních onemocnění

15. 5. 2019

Muskuloskeletální obtíže doprovázející endokrinní poruchy nebo vznikající v jejich důsledku jsou velmi častým jevem. Ve svém přehledovém článku se Joseph A. Markenson z newyorské Joan and Sanford Weill Medical College of Cornell University snaží pohlédnout na tyto vztahy ve světle aktuálních poznatků v biologii a genetice.

Muskuloskeletální obtíže doprovázející endokrinní poruchy nebo vznikající v jejich důsledku jsou velmi častým jevem. Ve svém přehledovém článku se Joseph A. Markenson z newyorské Joan and Sanford Weill Medical College of Cornell University snaží pohlédnout na tyto vztahy ve světle aktuálních poznatků v biologii a genetice. Několik současných genetických studií se snaží objasnit vztah mezi skupinou endokrinních a revmatologických onemocnění autoimunitní patogeneze.

Revmatologické obtíže mohou být často vůbec prvním příznakem systémových onemocnění. Každá endokrinní porucha se může projevit jako určité revmatické onemocnění (například ukládání depozit kalciumpyrofosfátu) nebo revmatickými symptomy (například difuzní artralgie). Podobně i základní revmatologické onemocnění může být doprovázeno endokrinní poruchou. Příkladem může být postižení štítné žlázy u revmatoidní artritidy a juvenilní idiopatické artritidy.

Poruchy štítné žlázy u revmatoidní artritidy

U revmatoidní artritidy je v porovnání s kontrolními skupinami pozorována zvýšená frekvence subklinických i klinicky patrných onemocnění štítné žlázy spolu se zvýšeným výskytem antityreoidálních protilátek. Přestože bylo u pacientů s RA pozorováno zvýšení protilátek proti tyreoperoxidáze a tyreoglobulinu a abnormální hladiny TSH, nebyly prokázány změny hladiny hormonů ani asociace s určitým genotypem revmatoidní artritidy.

Poruchy štítné žlázy u juvenilní idiopatické artritidy (JIA)

V malé skupině dětí s juvenilní idiopatickou artritidou (69 dětí) byl v porovnání s kontrolní skupinou (89 dětí) pozorován výskyt antityreoidních protilátek (proti tyreoperoxidáze a tyreoglobulinu) a byla posuzována funkce štítné žlázy. Autoři došli k závěru, že u dětí postižených JIA je oproti zdravým dětem vyšší incidence těchto protilátek spojená se subklinicky patrným hypotyroidismem. Děti s pozitivními protilátkami měly všechny oligoartikulární JIA.

Revmatologové, stejně tak jako lékaři primární péče, by si měli být vědomi toho, jak mohou endokrinní a revmatická onemocnění souviset. Pozornost věnovaná stížnostem pacientů může přispět k časné diagnostice endokrinních onemocnění. Porozumění tomu, že se určitá endokrinní onemocnění pojí častěji s revmatologickými onemocněními, může také přispět k časné intervenci, která by měla mít za následek sníženou morbiditu těchto současně probíhajících onemocnění.

(hak)

Zdroj:

  1. Joseph A. Markenson: Rheumatic Manifestations of Endocrine Diseases. Curr Opin Rheumatol. 2010 Jan; 22 (1): 64–71.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa