Retrospektivní hodnocení pacientů, kteří přešli z buprenorfinu na kombinaci buprenorfin–naloxon

15. 5. 2019

Ve Finsku je buprenofin jedním z nejvíce zneužívaných opiátů.

Ve Finsku je buprenofin jedním z nejvíce zneužívaných opiátů. Ve snaze vyřešit tento problém začalo mnoho tamních léčebných zařízení převádět své pacienty z buprenorfinu na kombinaci buprenorfin–naloxon. Buprenorfin v kombinaci s naloxonem je určen k sublinguálnímu užití a je nezneužitelný nitrožilně, protože antidotum opiátů naloxon při intravenózním podání vede k eliminaci účinku opiátů. Sublinguálně se naloxon nevstřebává.

Metodika studie

Do popisované retrospektivní studie byly zahrnuty výsledky celkem 64 pacientů závislých na opioidech, kterým byla poskytována odvykací léčba v pěti různých zařízeních. Pacienti byli převedeni z léčby pouze buprenorfinem na léčbu obsahující kombinaci buprenorfinu a naloxonu. Kritérii pro přijetí do studie byly dlouhodobá závislost na opioidech a věk nad 18 let. Pacienti navíc museli užívat alespoň jeden měsíc pouze buprenorfin v minimální dávce 12 mg/den.

Výsledky studie

Celkem bylo v této studii sledováno 64 pacientů s průměrným věkem 29 let a zhruba šestiletou závislostí na opiátech. Během sledovaného čtyřtýdenního období jeden pacient přerušil odvykací léčbu a tři byli převedeni zpět na samotný buprenorfin. Jeden z nich kvůli nežádoucím účinkům a další dva kvůli nedostatku spolupráce. Zbylých 60 pacientů ale postoupilo do další, čtyřměsíční fáze studie.

Během následujících čtyř měsíců tzv. follow-up období byla u více než poloviny pacientů léčba přerušena, případně byli přesunuti do jiných léčeben bez možnosti zpracování výsledků nebo převedeni na jiné preparáty. Pouze zbylých 26 subjektů nadále pokračovalo v léčbě kombinovaným preparátem. Mezi hlavní důvody pro změnu nebo přerušení léčby bylo intravenózní zneužití buprenorfinu, užívání jiných drog, nežádoucí účinky a nespokojenost pacientů s kombinovaným preparátem.

Samotní pacienti byli se změnou léčby ve většině případů spokojeni. Pouze ti, kteří chtěli substituční léčbu využívat k opětovnému zneužívání drog, spokojeni nebyli. Jak sami uvedli, po injekční aplikaci kombinovaného preparátu buprenorfinu s naloxonem necítili žádné uspokojení nebo euforii jako po aplikaci samotného buprenorfinu. Tato aplikace s sebou také pro pacienty přinášela poměrně špatné zkušenosti.

Co ze studie vyplynulo?

Autoři studie doporučují, aby převod ze samotného buprenorfinu na kombinovaný preparát byl nejprve pečlivě projednán a naplánován předem se samotnými pacienty. Ty je po převodu třeba také pravidelně sledovat z hlediska nežádoucích účinků. Riziko intravenózního zneužívání buprenorfinu v kombinovaném preparátu je nízké, protože nepřítomnost euforie narkomany odradí.

(kam)

Zdroj: Simojoki K. et al.: A retrospective evaluation of patients switched from buprenorphine (Subutex) to the buprenorphine/naloxone combination (Suboxone): Subst Abuse Treat Prev Policy. 2008 Jun 17; 3: 16.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa