Reprodukční faktory a riziko karcinomu prsu u žen s mutacemi BRCA1 a BRCA2

15. 5. 2019

Je dobře známo, že multiparita a kojení pomáhají snižovat riziko karcinomu prsu v obecné populaci, zatímco užívání perorálních kontraceptiv toto riziko mírně zvyšuje. Vliv těchto faktorů na riziko karcinomu prsu u žen s mutacemi v genech BRCA 1 a BRCA 2 je však dosud méně jasný.

Je dobře známo, že multiparita a kojení pomáhají snižovat riziko karcinomu prsu v obecné populaci, zatímco užívání perorálních kontraceptiv toto riziko mírně zvyšuje. Vliv těchto faktorů na riziko karcinomu prsu u žen s mutacemi v genech BRCA 1 a BRCA 2 je však dosud méně jasný. Tímto vlivem se proto ve své práci zabývali odborníci z Univerzity Jižní Kalifornie, kteří své výsledky publikovali tento měsíc v časopise Cancer epidemiology, biomarkers and prevention.

Do studie bylo zařazeno 1 469 žen z okresu Los Angeles ve věku mezi 20 a 49 lety, kterým byl nově diagnostikován karcinom prsu. Kontrolní skupinu tvořilo 444 žen bez karcinomu prsu, tato kontrolní skupina měla obdobné složení vzhledem k věku, rase i místu bydliště jako skupina žen s nádorem. Ve skupině pacientek s karcinomem prsu byly sekvenovány geny BRCA 1 a BRCA 2 a byla stanovena pravděpodobnost vzniku karcinomu prsu asociovaného s různými reprodukčními a hormonálními faktory u nositelek mutace i u žen bez mutací.

Výsledky

U 94 žen s karcinomem prsu byla nalezena mutace v genu BRCA 1 nebo BRCA 2. Počet donošených těhotenství byl nepřímo úměrný riziku karcinomu prsu bez ohledu na výskyt sledovaných mutací. Delší doba kojení se ukázala jako protektivní faktor ve skupině žen bez mutace, avšak nikoli u žen s mutacemi. Tento zřejmý účinek mutace však nebyl statisticky signifikantní (p = 0,23). Užívání orální antikoncepce nemělo vliv na zvýšení rizika karcinomu prsu v žádné ze sledovaných skupin.

Závěr

Výsledky studie naznačují, že parita chrání proti rozvoji karcinomu prsu jak ženy bez mutací BRCA 1 a BRCA 2, tak ženy s těmito mutacemi. Na druhou stranu kojení nemá vliv na rozvoj karcinomu prsu u žen se sledovanými mutacemi. Výsledky také neukázaly žádnou souvislost mezi užíváním perorální antikoncepce a rizikem karcinomu prsu u žen s mutacemi v genech BRCA 1 a BRCA 2. V souvislosti se zvyšujícím se počtem žen užívajících orální antikoncepci pokládají autoři tento závěr za zvláště významný.

(vek)

Zdroj: Lee, E. et al. Cancer Epidemiol. Biomarkers. Prev. 17, 3170–8 (2008) PMID: 18990759Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa