Reindukční terapie infliximabem pomáhá při léčbě relapsu psoriázy

14. 5. 2019

Infliximab je monoklonální protilátka (anti-TNF alfa), která se úspěšně využívá při léčbě psoriázy a přidružených onemocnění u dospělých pacientů neodpovídajících adekvátně na konvenční léčbu.

Infliximab je monoklonální protilátka (anti-TNF alfa), která se úspěšně využívá při léčbě psoriázy a přidružených onemocnění u dospělých pacientů neodpovídajících adekvátně na konvenční léčbu.

Při indukční terapii je běžné dávkování infliximabu 5 mg/kg  i. v. v 0., 2. a 6. týdnu léčby následováno udržovacími infuzemi ve stejném dávkování každý 8. týden. V průběhu udržovací fáze dochází u určitého procenta pacientů k relapsům a následné tendenci lékařů volit jiný způsob léčby.

Ztráta adekvátní odpovědi na infliximab během dlouhodobé udržovací léčby je způsobena vytvořením neutralizačních protilátek, které zvyšují clearanci infliximabu vedoucí k rychlejšímu poklesu sérové koncentrace tohoto léku. Již v předchozích studiích byl naznačen nový léčebný postup, kdy dochází ke zvyšování dávky infliximabu u pacientů s revmatoidní artritidou a Crohnovou chorobou.

V této studii bylo sledováno celkem 106 pacientů s různými formami ložiskové psoriázy, kteří byli v posledních 6 měsících léčeni monoterapií infliximabem. Jejich aktuální zdravotní stav byl monitorován pomocí PASI indexu (Psorasis Area Severity Index – index plochy postižení a závažnosti psoriázy). U 22 pacientů z nich došlo v průběhu udržovacího režimu (léčby) k relapsu. U všech těchto pacientů byla po jejich předchozím souhlasu zahájena reindukční léčba infliximabem spočívající v podání tří infuzí v dávce 5 mg/kg (0., 2. a 6. týden). Pacienti, u kterých bylo znovu dosaženo indexu PASI-50 (tj. zlepšení o 50 % ve srovnání se základním hodnocením) v 10. týdnu od znovuzahájené léčby, pak pokračovali v injekční terapii infliximabem každých 8 týdnů.

Výsledky ukázaly, že u 20 pacientů došlo ke zlepšení na PASI-50 a u 9 z nich se stav dokonce zlepšil po 10. týdnu od zahájení druhé terapie na PASI-75.

Získané zkušenosti ukazují, že reindukční terapie mohou být užitečné při obnovování odpovědi u pacientů, kteří prodělali relaps psoriázy během udržovací léčby.

(aro)

Zdroj: Vena G. et al. Therapeutic hotline: Re-induction may be useful to manage psoriasis relapse during long-term maintenance treatment with infliximab: a retrospective analysis. Dermatol Ther 2010 Mar; 23 (2): 199–202; doi: 10.1111/j.1529-8019.2010.01315.xPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa