Randomizovaná studie účinnosti a nákladové efektivity sledovaného versus nesledovaného podávání buprenorfin-naloxonu u heroinové závislosti

15. 5. 2019

Popisovaná randomizovaná kontrolovaná studie si klade za cíl porovnat účinnost a provést analýzu nákladové efektivity sledovaného a nesledovaného dávkování buprenorfinu a naloxonu v substituční terapii pacientů závislých na heroinu.

Popisovaná randomizovaná kontrolovaná studie si klade za cíl porovnat účinnost a provést analýzu nákladové efektivity sledovaného a nesledovaného dávkování buprenorfinu a naloxonu v substituční terapii pacientů závislých na heroinu.

Klinické hodnocení se uskutečnilo v ambulantních a specializovaných zařízeních na léčbu závislosti v Austrálii. Celkově 119 subjektů, uživatelů heroinu vyžadujících udržovací substituční léčbu, bylo randomizováno do dávkami kontrolované (n = 61) a nekontrolované skupiny (n = 58) léčené buprenorfinem v kombinaci s naloxonem po dobu 3 měsíců. Všichni pacienti byli podrobeni týdenním klinickým kontrolám. Primárním cílem studie bylo porovnat udržení se v substituční léčbě versus zneužívání heroinu po uplynutí 3 měsíců a nákladovou efektivitu substituční léčby (měřenou v AUD).

Celkem 57 % subjektů z nesledované skupiny se po 12 týdnech udrželo v substituční léčbě oproti nepatrně vyššímu počtu (61 %) ve skupině sledované. "Intention to treat" analýza počtu dnů, během nichž se pacienti vrátili k užívání heroinu v porování s předešlými třemi měsíci, se mezi oběma skupinami lišila jen nevýznamně; 18,5 dne u sledované (95% CI: 21,8–15,3) a 22 dnů (95% CI: 24,3–19,7) u nesledované skupiny. Nákladovost jedné léčebné epizody u nesledované skupiny činila v průměru 1 663 AUD, tedy podstatně méně než u skupiny sledované (2 138 AUD).

Udržení se v substituční léčbě oproti dalšímu zneužívání heroinu se mezi oběma skupinami statisticky nelišilo. Účast na sledovaném podávání buprenorfinu-naloxonu neměla vliv na zhoršení compliance se substituční léčbou. Ze studie vyplývá, že pravidelný klinický dohled nad substituční léčbou, avšak bez kontroly dávkování je významně levnější.

(Thom)

Zdroj: Bell J., Shanahan M. et al: A randomized trial of effectiveness and cost-effectiveness of observed versus unobserved administration of buprenorphine-naloxone for heroin dependence. Addiction. 2007 Dec; 102 (12): 1899–907. Publikováno online 03-09-2007.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa