Rakovina tlustého střeva v rodinné anamnéze může znamenat lepší prognózu

15. 5. 2019

Výskyt kolorektálního karcinomu v rodinné anamnéze zvyšuje riziko rozvoje tohoto onemocnění. V červnovém čísle časopisu JAMA však vyšel článek, podle kterého pacienti se zatíženou rodinnou anamnézou mají paradoxně lepší prognózu, pokud se u nich kolorektální karcinom skutečně rozvine.

Výskyt kolorektálního karcinomu v rodinné anamnéze zvyšuje riziko rozvoje tohoto onemocnění. V červnovém čísle časopisu JAMA však vyšel článek, podle kterého pacienti se zatíženou rodinnou anamnézou mají paradoxně lepší prognózu, pokud se u nich kolorektální karcinom skutečně rozvine.

Pacienti s kolorektálním karcinomem ve stadiu III, kteří mají stejnou chorobu také v rodinné anamnéze, měli signifikantně nižší riziko rekurence a také větší naději na pětileté přežití od diagnózy než pacienti, v jejichž rodině se kolorektální karcinom nikdy nevyskytl. Tento kladný vliv pozitivní rodinné anamnézy se dokonce zdá být tím silnější, čím více blízkých příbuzných rakovinou tlustého střeva onemocnělo. Vypovídají o tom výsledky studie, která zahrnula více než 1000 pacientů s kolorektálním karcinomem. Hlavním autorem studie je doktorka J. A. Chan z Dana-Farber Cancer Institutu v Bostonu.

Vliv rodinné anamnézy zkoumal výzkumný tým u 1087 pacientů s kolorektálním karcinomem. Do studie byli zahrnuti pouze účastníci klinické studie sponzorované agenturou National Cancer Institute, která se týkala vlivu adjuvantní chemoterapie u tohoto onemocnění. Všichni pacienti podstoupili kompletní resekci primárního nádoru v letech 1999–2001 a všichni měli v době chirurgického zákroku metastázy v regionálních lymfatických uzlinách, avšak byli v té době bez vzdálených metastáz.

Celkem 195 pacientů uvedlo výskyt kolorektálního karcinomu u příbuzných prvního stupně. Žádný z nich však netrpěl dědičným onemocněním, jako je například familiární adenomatózní polypóza. V průběhu pětiletého sledování došlo k rekurenci nádorového onemocnění nebo k úmrtí celkem u 57 pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou (29 %) a 343 pacientů bez anamnestické zátěže (38 %). K rekurenci nádoru nebo k úmrtí došlo u 30 % pacientů, kteří udávali jednoho příbuzného postiženého kolorektálním karcinomem, a u 23 % pacientů, kteří měli dva nebo více příbuzných prvního stupně s tímto onemocněním. Ve skupině pacientů bez pozitivní rodinné anamnézy relabovalo nebo zemřelo, jak již bylo řečeno, 38 % pacientů.

Podle autorů zmíněné studie může rodinná anamnéza ovlivnit nejen výskyt nádorového onemocnění, ale také jeho průběh a prognózu. V tomto případě, poněkud překvapivě, také v pozitivním smyslu.

(vek)

Zdroj: Chan J. A. Association of family history with cancer recurrence and survival among patients with stage III colon cancer. JAMA, June 2008Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa