Psoriáza asociovaná s hyperleptinemií

15. 5. 2019

Ani pacientům s psoriázou se nevyhýbá obezita, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus a metabolický syndrom. Výsledky studie publikované v časopise Archives of Dermatology naznačují, že uvedené komorbidity nejsou u těchto pacientů náhodné.

Ani pacientům s psoriázou se nevyhýbá obezita, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus a metabolický syndrom. Výsledky studie publikované v časopise Archives of Dermatology naznačují, že uvedené komorbidity nejsou u těchto pacientů náhodné. Studie, kterou provedli tchajwanští vědci, prokázala, že psoriáza je asociována se zvýšenou hladinou leptinu, hormonu spojeného s výskytem obezity.

Do studie bylo zařazeno celkem sedmdesát sedm pacientů s psoriázou a osmdesát jedna kontrolních osob odpovídajícího věku a pohlaví. Předmětem sledování byl věk, pohlaví, hmotnost, výška, další onemocnění a závažnost psoriázy. V souvislosti s těmito parametry vědci zjišťovali plazmatickou hladinu leptinu.

Ukázalo se, že ve srovnání s kontrolní skupinou byla u pacientů s psoriázou častěji pozorována obezita a arteriální hypertenze, hyperglykemie a diabetes. Hyperleptinemie byla zjištěna u psoriatiků, obézních pacientů, žen a pacientů s hypertenzí nebo metabolickým syndromem.

Podle výsledků multivariantní analýzy byla v této studii psoriáza prokazatelně asociována s hyperleptinemií, a to nezávisle na ženském pohlaví, výskytu metabolického syndromu a výskytu obezity. Navíc osoby s psoriázou a zvýšenou hladinou leptinu byly častěji ženského pohlaví a trpěly manifestní obezitou a metabolickým syndromem.

Leptin, proteohormon produkovaný tukovými buňkami, se podílí na kontrole příjmu potravy, ovlivňuje tělesnou hmotnost a ukládání tuku, a také byla zjištěna jeho spoluúčast na imunitních a zánětlivých procesech. Podle autorů studie je možné, že mezi výskytem psoriázy, obezity a hyperleptinemií je velmi úzký metabolicko-imunitní vztah, což naznačuje i výsledek uvedené studie.

(zak)

Zdroj: Arch Dermatol 2008;144(12):1571-1575.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa