Prvňáček diabetik? Žádný problém!

17. 9. 2015

Dříve, než se dítě s cukrovkou poprvé vypraví do třídy, musí rodiče vyřešit spoustu záležitostí. Může se to zdát obtížné, ale dá se to zvládnout. Navíc v dnešní době už není malý diabetik žádnou zvláštností a většina vzdělávacích institucí je na děti s nějakou chronickou nemocí připravena.

Ještě než půjdete k zápisu, obejděte školy, které by pro vás připadaly v úvahu, a promluvte si s vedením. Měli byste se dozvědět pro vás vše důležité a snáze tak vyhodnotit případné výhody či nevýhody. Vybírejte „základku“ zodpovědně, nejen pro dítě s diabetem bývají první roky povinné školní docházky značnou zátěží. A co bude školák s cukrovkou během dne ve škole muset udělat či potřebovat?

 • Měřit si glykémii,
 • aplikovat inzulin nebo užívat léky,
 • rozpoznat a umět včas řešit hypoglykémii,
 • svačit, kdy bude třeba,
 • obědvat ve stanovený čas s dostatkem času na dojedení,
 • mít snadný přístup k vodě a volnost k chození na toaletu.

Pár věcí navíc

Aby dítě mohlo dostát výše uvedeným povinnostem, musí mít s sebou:

 • léky,
 • glukometr,
 • svačiny,
 • vhodný je i identifikační náramek pro diabetiky, který je běžně dostupný, levný a může dítěti pomoci,
 • mobilní telefon s předvolenými čísly rodičů, staršího sourozence, podle dohody učitele apod.

Věci můžete zabalit do přehledně označených balíčků, aby vašemu potomkovi mohli v případě nutnosti snadno pomoci učitelé, družinářky nebo sourozenec. Americká diabetologická společnost mimo jiné doporučuje dávat dětem do školy balíček s obecnými informacemi o diabetu, včetně léčebného plánu a návodu, jak rozpoznat a léčit hyperglykémii a hypoglykémii. Také připojte kontaktní informace na sebe a ostatní osoby, které o malého diabetika pečují, dětského lékaře apod.

Informovanost je základ 

Učitelé a vychovatelé musejí znát nejen diagnózu, ale i aktuální zdravotní stav vašeho dítěte. Abyste je udržovali v obraze, každý rok s nimi proberte léčebný plán znovu. Informujte je i o všech změnách. Ideální by bylo, kdybyste vše přehledně a srozumitelně sepsali a kopie rozdali osobám, které přijdou s dítětem do kontaktu. Snažte se dosáhnout takového uspořádání, se kterým souhlasí obě dvě strany a které neznamená omezení pro dítě.

Buďte ve spojení

Vhodné bývá zprostředkovat setkání lidí, které budou mít ve škole vašeho potomka na starosti. Můžete jim předat informace a oni se mohou zeptat vás na vše, co je zajímá. Osobní jednání je nenahraditelné. Ujistěte se, že je personál školy připravený na to, aby se o dítě postaral za všech okolností. Ptejte se zodpovědných osob a nebojte se jim sdělit, že by se měli v něčem zdokonalit. Snažte se být oboustranně otevření. Úzkost zaměstnanců školy z toho, zda se budou umět o diabetika postarat, může způsobit, že se k němu budou chovat jinak než k ostatním školákům. To však může být vaším potomkem vnímáno negativně.

Příprava znamená klid a pohodu 

Rodiče jsou často z nástupu dítěte do školy nervózní. Pro klid všech je důležité poučit diabetika o všem, co je spojeno s jeho nemocí – čiňte tak beze strachu či nervozity.

 • Dítě by mělo (adekvátně svému věku) porozumět tomu, jak cukrovku sledovat a léčit. 
 • Ve škole sice potřebuje důsledný dohled, ale mělo by se též cítit bezpečně a sebejistě mezi svými vrstevníky. To mu umožníte dostatečnou přípravou. 
 • Snažte se ho však vychovávat i k tomu, aby výhod spojených se svým handicapem nezneužívalo a nesvádělo na něj své případné lajdáctví.
 • Malý diabetik musí vždy vědět, komu si říct o pomoc, když se něco děje.
 • Též by měl být zcela samostatný ohledně medikace v době jídla. 

Pravidelně se potomka vyptávejte, jak se mu ve škole daří. Je vhodné smluvit si i nějakou zpětnou vazbu s učitelem. Komunikace by rozhodně neměla probíhat formou poznámek v žákovské knížce.

Co když nastanou potíže?

Vždy se snažte zachovat klid, a to především kvůli svému dítěti. Nastolte atmosféru vzájemného respektu a slušnosti. Pokud nebude dohoda možná, snažte se hledat řešení, které bude výhodné pro dítě. 

(pez)

Zdroje:
http://www.diabetes.org
http://kidshealth.orgPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa