Průběh a ukončení těhotenství u pacientek s nespecifickými střevními záněty léčenými anti-TNF terapií

14. 5. 2019

Infliximab a adalimumab představují u pacientů se zánětlivými střevními onemocněními atraktivní terapeutické možnosti, a to i u žen v období gravidity. O benefitech a rizicích biologické terapie v těhotenství ale v současné době stále není k dispozici dostatek informací.

Infliximab (IFX) a adalimumab (ADA) představují u pacientů se zánětlivými střevními onemocněními (IBD) atraktivní terapeutické možnosti, a to i u žen v období gravidity. O benefitech a rizicích biologické terapie v těhotenství ale v současné době stále není k dispozici dostatek informací. Belgická observační studie sledovala průběh a ukončení těhotenství u 212 matek s IBD léčených inhibitory TNFα (tumor necrosis factor alfa). Autoři srovnávali průběh a ukončení těhotenství u 42 těhotných s přímou expozicí anti-TNF terapii (35 IFX, 7 ADA) s 23 graviditami, ke kterým došlo před stanovením diagnózy IBD, 78 graviditami před zahájením terapie IFX, 53 graviditami s nepřímou expozicí IFX a 56 graviditami u zdravých žen z kontrolní skupiny.

Ze 42 sledovaných gravidit u žen s přímou expozicí anti-TNF terapii 32 bylo ukončeno porodem s mediánem gestačního věku 38 týdnů (mezikvartilové rozpětí 37-39). Bylo zaznamenáno sedm předčasných porodů, šest dětí mělo nízkou porodní váhu a byl zaznamenán jeden porod mrtvého dítěte. Jedno dítě zemřelo ve věku 13 dnů v důsledku nekrotizující enterokolitidy (chlapec s hmotností 1640 g porozen ve 33. týdnu). U sedmi žen bylo zaznamenáno celkem osm potratů (jeden na přání pacientky). U jednoho plodu byla diagnostikována trizomie chromozomu 18, a to u matky s Crohnovou chorobou ve věku 37 let léčené ADA (40 mg týdně). Toto těhotenství bylo ukončeno. Gravidity po přímé expozici anti-TNF terapii se ve výsledku nelišily od těhotenství před anti-TNF léčbou nebo od gravidit, kde došlo k nepřímé expozici anti-TNF přípravkům. Nicméně výsledky byly horší než u gravidit, ke kterým došlo před stanovením diagnózy IBD.

Přímá expozice anti-TNF terapii v průběhu gravidity tedy podle výsledků této studie nebyla spojena s vyšší incidencí nežádoucích komplikací, než tomu bylo u ostatních gravidit u pacientek se zánětlivými střevními onemocněními.

(mik)

Zdroj: Schnitzler F, et al. Outcome of pregnancy in women with inflammatory bowel disease treated with antitumor necrosis factor therapy. Inflamm Bowel Dis;17:1846–1854. doi: 10.1002/ibd.21583Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa