Prognostický význam diabetu u lokalizovaného karcinomu z renálních buněk

15. 5. 2019

Podíl diabetiků mezi pacienty s renálním karcinomem je vyšší než v obecné populaci. Nabízí se otázka, zda nepříznivý vliv diabetu na funkci ledvin může nějakým způsobem ovlivnit vývoj stavu těchto pacientů související s karcinomem.

Podíl diabetiků mezi pacienty s renálním karcinomem je vyšší než v obecné populaci. Nabízí se otázka, zda nepříznivý vliv diabetu na funkci ledvin může nějakým způsobem ovlivnit vývoj stavu těchto pacientů související s karcinomem.

Potenciálním vlivem přítomnosti diabetes mellitus na prognózu pacientů s renálním karcinomem se zabývala nedávno publikovaná studie. Autoři provedli rozbor údajů 950 pacientů, kteří v letech 1988 až 2009 podstoupili radikální nebo parciální nefrektomii z důvodu renálního karcinomu ze světlých buněk. Analyzovali potenciální vztahy mezi přítomností diabetu a řadou klinickopatologických charakteristik pacientů a hledali nezávislé prediktory specifického přežití, celkového přežití a přežití nesouvisejícího s karcinomem.

Přítomnost diabetu byla před operací zjištěna u 108 pacientů (11,4 %). Mezi skupinou pacientů s diabetem a bez diabetu byly zjištěny statisticky významné rozdíly pouze ve věku (p < 0,001), přítomnosti hypertenze (p < 0,001) a kardiovaskulárního onemocnění před operací (p < 0,001) a ve výkonnostním stavu (p = 0,019). U diabetiků bylo zjištěno kratší specifické přežití (p = 0,012), celkové přežití (p < 0,001) i přežití nesouvisející s karcinomem (p < 0,001) v porovnání s pacienty bez diabetu. Přítomnost diabetu byla ovšem nezávislým prediktorem pouze u celkového přežití (p = 0,022) a u přežití nesouvisejícího s karcinomem (p = 0,034), zatímco z hlediska specifického přežití operovaných pacientů s renálním karcinomem nebyl diabetes mellitus statisticky významným prognostickým faktorem (p = 0,234).

Autoři tedy analýzu uzavřeli konstatováním, že přítomnost diabetu nemusí přímo ovlivňovat výsledky léčby lokalizovaného Grawitzova tumoru po parciální nebo totální resekci. Diabetiky podstupující chirurgickou léčbu karcinomu ledvin je však třeba poučit, že jejich choroba má nepříznivý vliv na délku celkového přežití.

(zza)

Zdroj: Lee S., Hong S. K., Kwak C., et al. Prognostic Significance of Diabetes Mellitus in Localized Renal Cell Carcinoma. Jpn J Clin Oncol. 2012 Mar 1. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa