Problémy se srdcem u dívek s Turnerovým syndromem léčených růstovým hormonem

15. 5. 2019

Jednou z velmi účinných indikací použití růstového hormonu je i léčba dívek trpících Turnerovým syndromem.

Jednou z velmi účinných indikací použití růstového hormonu je i léčba dívek trpících Turnerovým syndromem. Ta je podle mnoha klinických studií velmi bezpečná. Jak navíc zjistili ve svém výzkumu holandští vědci, růstový hormon nezpůsobuje u léčených dívek ani žádné změny na srdci.

Mají pacientky s Turnerovým syndromem jiné srdce?

Jak ve své studii publikované v odborném medicínském periodiku The Journal of clinical endocrinology and metabolism uvedli holandští lékaři z Erasmus Medical Center Sophia Children's Hospital v Rotterdamu, léčba růstovým hormonem u dívek s Turnerovým syndromem by neměla mít vliv na jejich srdeční funkce. Tato studie byla navíc unikátní v tom, že podobná porovnání ejekčních frakcí a enddiastolických objemů jsou velmi vzácná.

Do své studie lékaři zahrnuli celkem 31 pacientek s Turnerovým syndromem, u nichž byla léčba růstovým hormonem ukončena minimálně před šesti měsíci. Průměrný věk probandek byl dvacet let, průměrný povrch jejich těla 1,75 m2 a v průměru byly 5 let po ukončení léčby růstovým hormonem. Jako kontrolní skupina pak bylo vybráno 23 žen s průměrným věkem 21 let a povrchem těla v průměru 1,80 m2.

U obou skupin pak byly pomocí dopplerovské kardiografie stanoveny různé srdeční parametry, jako jsou například endsystolický a enddiastolický objem komor, ejekční frakce a samozřejmě i srdeční frekvence. Výsledky pak byly velmi pozitivní.

Menší srdce, rychlejší tep?

Jak se ve studii podařilo prokázat, dívky, které byly pro Turnerův syndrom léčeny růstovým hormonem, měly oproti dívkám z kontrolní skupiny menší komorové objemy a naopak vyšší srdeční frekvenci. U skupiny pacientek s Turnerovým syndromem se neprokázala srdeční hypertrofie, a srdeční činnost tedy byla zcela srovnatelná s dívkami z kontrolní skupiny.

Léčba je bezpečná

Z výsledků studie lze tedy dovodit, že léčba dívek s Turnerovým syndromem růstovým hormonem nemá vliv na srdeční funkci, a je tedy z tohoto hlediska zcela bezpečná.

(kam)

Zdroj: Berg van den J, et al. Cardiac status after childhood growth hormone treatment of Turner syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2008(Jul);93(7):2553–2558Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa