Priming pohlavními hormony předcházející klonidinovému testu je vhodný při hodnocení sekrece růstového hormonu

15. 5. 2019

Studie zjišťovala vhodnost primingu testosteronem či estrogenem před klonidinovou stimulací sekrece růstového hormonu.

Účelem studie zveřejněné v časopise Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism bylo zjistit vhodnost primingu testosteronem či estrogenem předcházející klonidinové stimulaci sekrece růstového hormonu. Studie byla prováděna u dětí s malým vzrůstem v peripubertálním věku.

Do studie bylo zařazeno celkem 39 dětí, z toho 31 chlapců a 8 děvčat. Průměrný kalendářní věk byl 12,37 roku (rozmezí 8 až 15 let), průměrný kostní věk 9,58 roku, ve stadiu 1 až 2 podle Tannera, s průměrnou výškou 134,12 cm a průměrnou růstovou rychlostí 4,2 cm za rok. Všechny děti měly nedostatečnou odpověď sekrece růstového hormonu na vstupní klonidinový test (pík koncentrace růstového hormonu byl nižší než 10 μg/l).

Druhý stimulační test s klonidinem byl proveden až po předcházejícím primingu pohlavními hormony. U chlapců bylo použito 100 mg i.m. testosteron enanthátu 5–8 dní před klonidinovou stimulací a u dívek 1 mg estradiol valerátu denně po dobu tří dnů. Před primingem a po primingu byly měřeny hladiny růstového hormonu, IGF-I a hladiny testosteronu nebo estradiolu.

Výsledky

Celkem 21 dětí (53,8 %) zvýšilo po primingu pohlavními hormony stimulovanou sekreci růstového hormonu na hladiny vyšší než 10 μg/l. Průměrný pík koncentrace růstového hormonu po předchozím primingu byl 12,32 μg/l, zatímco průměrný pík růstového hormonu předcházející primingu byl pouze 4,87 μg/l.

Ačkoliv po primingu pohlavními hormony zaznamenali autoři studie signifikantní zvýšení koncentrací růstového hormonu a IGF-I, nenašli korelaci mezi koncentracemi IGF-I a píkem koncentrace růstového hormonu. Hladiny IGF-I se nelišily mezi dětmi reagujícími a nereagujícími na klonidinový test bez primingu pohlavními hormony. Nebyla nalezena žádná korelace mezi pubertálním stadiem, koncentracemi testosteronu či estradiolu a píkem koncentrace růstového hormonu, který následoval po primingu.

Závěr

Priming pohlavními hormony signifikantně zvyšuje sekreci růstového hormonu stimulovanou klonidinem, a tím snižuje riziko chybné diagnózy deficitu růstového hormonu. Priming pohlavními hormony by proto měl být zvážen při hodnocení sekrece růstového hormonu u dětí s malým vzrůstem v časných stadiích puberty.

(vek)

Zdroj: Molina S, et al. Is testosterone and estrogen priming prior to clonidine useful in the evaluation of the growth hormone status of short peripubertal children? J Pediatr Endocrinol Metabol 2008;21:257–266.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa