Přidání infliximabu nebo etanerceptu k terapii revmatoidní artritidy DMARD snižuje expresi prozánětlivých genů

14. 5. 2019

Revmatoidní artritida (RA) je charakterizována chronickým zánětem a hypertrofií synoviálních membrán.

Revmatoidní artritida (RA) je charakterizována chronickým zánětem a hypertrofií synoviálních membrán. Identifikace snadno dostupných a současně senzitivních a specifických biomarkerů aktivity zánětlivého onemocnění pro diagnózu a longitudinální monitorování průběhu a účinnosti terapie je jedním z cílů individualizované léčby RA. Jednou z nadějných možností je analýza exprese genů funkčně úzce souvisejících se zánětem v periferní krvi, která vykazuje relativně omezený rozptyl, jak dokládají studie se zdravými dobrovolníky.

Autoři citované práce použili metodu profilování a porovnání exprese 48 prozánětlivých genů v periferní krvi 122 zdravých kontrol, 18 nestabilizovaných pacientů s RA léčených DMARD (z angl. disease modifying anti-rheumatic agents), 26 stabilizovaných pacientů s RA léčených DMARD a 20 stabilizovaných pacientů léčených kombinovanou terapií DMARD s infliximabem nebo etanerceptem.

Jedním z hlavních nálezů bylo výrazné snížení exprese prozánětlivých genů specificky u pacientů léčených kombinovanou terapií DMARD a antiTNF alfa, a to nejen vůči kontrolní skupině, ale i všem ostatním. Specificky u pacientů léčených infliximabem došlo k signifikantnímu snížení exprese genů B7, CXCL1, IL10, IL1RN, IL5, PTPRC a TNFSF5 oproti kontrolní skupině a jen jediný gen (C1QA) z celého testovaného panelu vykázal expresi vyšší.

Celkově profily exprese genů poměrně úzce korelovaly s klinickým obrazem, což naznačuje, že by mohly sloužit jako dodatečná informace reflektující účinnost léčby.

 (onse)

Zdroj: Edwards C. K. 3rd. et al. Combined anti-tumor necrosis factor-α therapy and DMARD therapy in rheumatoid arthritis patients reduces inflammatory gene expression in whole blood compared to DMARD therapy alone. Front Immunol. 2012; 3: 366; doi: 10.3389/fimmu.2012.00366. Epub 2012 Dec 4.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa