Preoperační terapie infliximabem nezvyšuje morbiditu a mortalitu po laparoskopické resekci střeva pro zánětlivá onemocnění

14. 5. 2019

Pacienti s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou, kteří podstupují kolektomii při relapsu onemocnění, mají zvýšené riziko komplikací.

Pacienti s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou, kteří podstupují kolektomii při relapsu onemocnění, mají zvýšené riziko komplikací. Výsledky dosavadních studií dosud nepřinesly jednoznačnou odpověď ohledně vztahu mezi tíží komplikací a podáváním infliximabu (monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa). Cílem retrospektivní studie kolektivu z chicagské univerzity proto bylo zhodnocení vlivu infliximabu na perioperační výsledky u pacientů podstupujících elektivní laparoskopickou resekci pro zánětlivé střevní onemocnění (IBD). Byla hodnocena krátkodobá a dlouhodobá morbidita a mortalita u pacientů, kterým byl před chirurgickým výkonem podáván infliximab.

Mezi lety 2004 a 2011 podstoupilo elektivní laparoskopickou resekci pro IBD 518 pacientů, z nichž 142 bylo před operací léčeno infliximabem. Tito pacienti se od zbytku kohorty nelišili svými demografickými charakteristikami, typem a závažností IBD, manifestací dalších onemocnění ani typem podstoupené operace. Pacienti ve skupině léčené infliximabem byli před operací signifikantně intenzivněji léčeni, především se jednalo o steroidy (73,9 % oproti 58,8 %, p = 0,002) a imunosupresiva (32,4 % a 20,5 %, p = 0,006). Délka operace a ztráta krve byly srovnatelné mezi oběma skupinami, komplikace v průběhu výkonu nastaly v 2,1 % případů v obou skupinách. Přechod na laparatomii byl nutný v podobně poměrné části případů (6,3 % a 9,3 %, p = 0,36) a ani celková třicetidenní pooperační morbidita (p = 0,93) a mortalita (p = 0,61) nebyly statisticky významně odlišné. Autoři nezaznamenali rozdíly ani u frekvence jednotlivých pooperačních komplikací včetně anastomotického leaku (2,1 % a 1,3 %, p = 0,81), infekce (12 % vs. 11,2 %, p = 0,92) a trombotických komplikací (3,5 % a 5,6 %, p = 0,46). Analýza v podskupinách potvrdila stejnou frekvenci komplikací bez ohledu na konkrétní zánětlivé střevní onemocnění, tedy ulcerativní kolitidu či Crohnovu nemoc.

Infliximab tedy není asociován se zvýšenou frekvencí pooperačních komplikací po laparoskopické resekci.

(onse)

Zdroj: Krane M. K., Allaix M. E., Zoccali M., Umanskiy K., Rubin M. A., Villa A., Hurst R. D., Fichera A. Preoperative infliximab therapy does not increase morbidity and mortality after laparoscopic resection for inflammatory bowel disease. Dis Colon Rectum. 2013 Apr; 56 (4): 449–57.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa