Prediktory klinické odpovědi na terapii golimumabem

14. 5. 2019

Jedno z posledních on-line vydání Annals of Rheumatic Diseases přináší zajímavý článek zabývající se problematikou predikce klinické odpovědi na terapii golimumabem.

Jedno z posledních on-line vydání Annals of Rheumatic Diseases přináší zajímavý článek zabývající se problematikou predikce klinické odpovědi na terapii golimumabem. Konkrétně zde byly popsány výsledky studie GO-REVEAL, která určovala spojitost sérových biomarkerů a klinické odpovědi na terapii golimumabem u pacientů s psoriatickou artritidou (PsA).

GO-REVEAL byla randomizovaná placebem kontrolovaná studie hodnotící terapii golimumabem u pacientů s aktivní PsA. Této studie se účastnilo celkem 100 pacientů, od kterých byly získány vzorky séra v době vstupu do studie a pak ve 4. a 14. týdnu, přičemž bylo hodnoceno celkem 92 markerů. Tato data pak byla korelována s klinickými nálezy ve 14. týdnu.

Sérové hladiny podskupiny proteinů (apolipoprotein C III, ENRAGE, IL-16, myeloperoxidáza, vaskulární endoteliální růstový faktor, pyridinolin, matrixová metaloproteináza 3, C-reaktivní protein (CRP), karcinoembryonický antigen, intracelulární adhezivní molekula 1 a makrofágový zánětlivý protein 1α) byly v době vstupu do studie a ve 4. týdnu silně spojeny s klinickou odpovědí odpovídající 20% zlepšení dle kritérií American College of Rheumatology (ACR20) a/nebo DAS28 (disease activity score in 28 joints) skóre ve 14. týdnu. Menší podskupina proteinů (adiponektin, apolipoprotein C III, sérová glutamát-pyruvát-transamináza a tumor nekrosis faktor alfa) byla signifikantně spojena se 75% zlepšením PASI (Psoriasis Area and Severity Index) skóre ve 14. týdnu. Tyto podskupiny proteinů byly označeny za potencionální prediktory klinické odpovědi, přičemž prediktivní hodnota těchto biomarkerů v určení klinické odpovědi na terapii golimumabem byla větší než prediktivní hodnota samotného CRP.

Výsledky těchto analýz přinášejí nový pohled na několik panelů biomarkerů, jež mohou být užitečné při identifikaci pacientů, kteří dosáhnou při terapii golimumabem odpovědi ACR20, DAS28 nebo PASI75 s větší pravděpodobností.

(mik)

Zdroj: Wagner C. L. et al. Markers of inflammation and bone remodelling associated with improvement in clinical response measures in psoriatic arthritis patients treated with golimumab. Ann Rheum Dis. Publikováno on-line 21. září 2012; doi: 10.1136/annrheumdis-2012-201697Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa