Pozitivní chirurgické okraje při parciální nefrektomii. Prediktivní hodnota a onkologické výsledky.

15. 5. 2019

Prognostická hodnota a optimální management pozitivních okrajů při parciální nefrektomii nejsou dosud jednoznačně definovány. Studie zveřejněná v Journal of Urology se pokusila více objasnit roli pozitivních okrajů v dalším vývoji maligního onemocnění.

Prognostická hodnota a optimální management pozitivních okrajů při parciální nefrektomii nejsou dosud jednoznačně definovány. Studie zveřejněná v červnovém čísle časopisu Journal of Urology se pokusila více objasnit roli pozitivních okrajů v dalším vývoji maligního onemocnění a jejich vliv na následnou léčbu pacienta.

Studie amerických autorů analyzuje data ze dvou zdravotnických zařízení a zaměřuje se na prediktivní hodnotu pozitivních okrajů a dlouhodobé výsledky u pacientů s pozitivními okraji resekátu. Autory především zajímalo, zda a jak ovlivňuje přítomnost pozitivních okrajů lokální rekurenci nádoru nebo metastatickou progresi onemocnění. Při tom byla vzata do úvahy také velikost nádoru v době parciální nefrektomie, histologický podtyp nádoru nebo přítomnost solitární ledviny. V rámci studie byla analyzována klinická a patologická data u 1344 pacientů, kteří podstoupili 1390 parciálních nefrektomií kvůli zhoubnému nádoru ledviny.

Výsledky

Pozitivní chirurgické okraje byly zachyceny u 77 parciálních nefrektomií (5,5 %). Při tom klesající velikost nádoru a solitární ledvina byly spojeny se signifikantně vyšším rizikem pozitivních okrajů.

Pravděpodobnost desetileté remise lokálního nádoru byla 93 % a pravděpodobnost desetileté nepřítomnosti metastatické progrese byla rovněž 93 %. Zajímavé je, že v obou těchto parametrech (nepřítomnost lokální recidivy a metastatické progrese) se signifikantně nelišila skupina pacientů s negativními okraji od skupiny pacientů s pozitivními chirurgickými okraji. Pozitivní chirurgické okraje neznamenaly tedy vyšší riziko lokální rekurence nebo metastatické progrese onemocnění.

Závěr

Pozitivní chirurgické okraje u parciální nefrektomie nepředstavují jednoznačně nepříznivou prognózu. Vždy by mělo být vyvinuto maximální úsilí při snaze o negativní okraje resekátu. Přesto data z uvedené studie naznačují, že u vybraných pacientů s pozitivními okraji může být bezpečná pouze bedlivá monitorace, aniž by to zkrátilo interval bez rekurence onemocnění.

(vek)

Zdroj: Yossepowitch O.: Positive Surgical Margins at Partial Nephrectomy: Predictors and Oncological Outcomes., J Urol, April 2008Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa