Poruchy dýchání ve spánku u dětí s Prader-Williho syndromem během prvních 6 týdnů léčby růstovým hormonem: pilotní studie

15. 5. 2019

Terapie růstovým hormonem u PWS je jednou ze základních indikací použití rekombinantního růstového hormonu.

Terapie růstovým hormonem u Prader-Williho syndromu je jednou ze základních indikací použití rekombinantního růstového hormonu. Objevily se ale spekulace, že podávání růstového hormonu může u těchto malých pacientů vést k poruchám dýchání během spánku. Tuto domněnku se rozhodli potvrdit nebo vyvrátit lékaři z dětské kliniky nemocnice při Floridské univerzitě, kteří své výsledky publikovali v odborném medicínském periodiku Journal of clinical sleep medicine (JCSM – official publication of the American Academy of Sleep Medicine).

Má růstový hormon vliv na spánek?

Terapie růstovým hormonem u dětí trpících Prader-Williho syndromem byla v USA schválena v roce 2000. Až do roku 2009 však neexistovala žádná studie, která by účinek podávání rekombinantního růstového hormonu na dýchání ve spánku dětí popsala. Tento nedostatek se rozhodli napravit lékaři pediatrické kliniky lékařské fakulty Floridské univerzity.

Do své studie zahrnuli celkem 20 dětí ve věku dvou až dvaceti měsíců, u kterých byl genetickými testy Prader-Williho syndrom potvrzen a které byly léčeny pomocí podávání růstového hormonu. Všechny děti podstoupily noční spánkové vyšetření na polysomnografu, a to před zahájením terapie a v šestiměsíčním sledování. Všem pacientům byla během studie podávána dávka 1 mg rekombinantního růstového hormonu na 1 m2 povrchu těla a den. Výsledky polysomnografického vyšetření byly hodnoceny podle četnosti a závažnosti obstrukční a centrální apnoe, apnoických pauz a apnoicko-hypopnoického indexu. Výsledky byly velmi uspokojivé.

Růstový hormon dýchací obtíže nezpůsobuje

U žádného z probandů sledované skupiny nedošlo v souvislosti se zahájením nebo trváním terapie růstovým hormonem k žádným významným změnám dýchání během spánku. Pouze u 12 dětí se vyskytly občasné obstrukční příhody, které ale souvisely buď s infekcí horních cest dýchacích, nebo s diagnózou gastroezofageálního refluxu. Stejně tak byly normální výsledky polysomnografického vyšetření pozorovány v šestiměsíčním sledovacím intervalu.

Terapie růstovým hormonem tedy dle studie amerických lékařů nemá žádný vliv na dýchání během spánku. Přesto lékaři doporučují zvýšenou observaci dětí s Prader-Williho syndromem léčených růstovým hormonem, pokud trpí akutní infekcí horních cest dýchacích, popř. gastroezofageálním refluxem.

(kam)

Zdroj: Miller J. L. et al.: Sleep disordered breathing in infants with Prader-Willi syndrome during the first 6 weeks of growth hormone therapy: a pilot study, J Clin Sleep Med. 2009 Oct 15; 5 (5): 448–53Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa