Poruchy dýchání ve spánku bývají často spojeny s arytmií

14. 5. 2019

Poruchy dýchání ve spánku často sužují pacienty s komorovými arytmiemi. Ukazují to výsledky srovnávací studie publikované v březnovém vydání časopisu American Journal of Cardiology.

Poruchy dýchání ve spánku často sužují pacienty s komorovými arytmiemi. Ukazují to výsledky srovnávací studie publikované v březnovém vydání časopisu American Journal of Cardiology, kterou provedli japonští vědci z univerzity v Tsukubě.

Vědci sledovali vztah mezi výskytem dechových poruch ve spánku a dvou typů komorové arytmie – komorové tachykardie a předčasných komorových stahů – přičemž funkce levé komory byla v normě. Do studie bylo zařazeno celkem třicet pět pacientů ve věku 57,4 +/–13,8 roku, 63 % účastníků studie byli muži.

Všichni pacienti měli jednu ze sledovaných arytmií a byli indikováni k farmakologické terapii, k terapii katetrovou ablací nebo k implantaci kardiostimulátoru. Střední hodnota ejekční frakce LK činila 63,9 % (+/–8 %). Pacienti s ejekční frakcí nižší než 50 % nebyli do studie zařazeni.

Analýza spánku zúčastněných pacientů v 60 procentech případů prokázala poruchu dýchání ve spánku s indexem apnoe/hypopnoe minimálně 5/hod. Střední hodnota indexu apnoe/hypopnoe činila 22,7 +/–17,9/hod. Celkem 34 % pacientů mělo tuto poruchu středně závažnou až závažnou (index apnoe/hypopnoe průměrně 33,6 +/–16,6/hod). U tří pacientů byla prokázána centrální spánková apnoe. U pacientů s poruchou dýchání byl zjištěn také významně vyšší věk a body mass index (62 let +/–12,8 oproti 50,6 +/–12,7, BMI 26,3 +/–4,0 oproti 21,2 +/–2,0 kg/m2).

Autoři studie dále upozornili, že u tří pacientů se komorová arytmie objevovala častěji v noci než ve dne, což může ukazovat na to, že příčina poruchy dýchání ve spánku může teoreticky vést také ke komorovým arytmiím.

(zak)

Zdroj: Am J Cardiol 2008;101:882–886.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa