Porucha reparačních mechanismů DNA jako rizikový faktor karcinomu plic u nekuřáků

15. 5. 2019

Rakovina plic postihuje přibližně v patnácti procentech případů nekuřáky. Výsledky nové studie ukázaly, že jedním z rizikových faktorů pro vznik rakoviny plic u osob, které nikdy nekouřily, je insuficience reparačních mechanismů DNA.

Rakovina plic postihuje přibližně v patnácti procentech případů nekuřáky. Výsledky nové studie ukázaly, že kromě expozice tabákovému kouři je dalším rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic u osob, které nikdy nekouřily, insuficience reparačních mechanismů DNA. Podrobná zpráva o výsledcích studie byla publikována v červnovém vydání časopisu Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

Vědci informují, že nekuřáci s nedostatečnou schopností opravovat poškozenou DNA mají v porovnání s nekuřáky s normální reparační schopností DNA celkově dvojnásobné riziko vzniku rakoviny plic. U účastníků studie s nejnižší kapacitou opravovat poruchy DNA bylo zjištěno dokonce trojnásobné riziko maligního zvratu proti osobám s normálními reparačními mechanismy DNA.

V rámci studie bylo prozkoumáno 219 vzorků leukocytů od pacientů s diagnostikovaným plicním tumorem a 309 vzorků od zdravých kontrolních osob. Všichni účastníci studie patřili mezi naprosté nekuřáky, tj. nikdy nekouřili. Exkuřáci do studie zařazeni nebyli. Buňky byly podrobeny testu reaktivace hostitelské buňky. Jeho podstatou je vnesení specifického, vysoce mutagenního karcinogenu přítomného v tabákovém kouři, benzo(a)pyren diolepoxidu (BPDE), do zkoumané buňky.

Ačkoli primárním cílem studie nebylo hledání genu nebo genů, které zodpovídají za suboptimální reparační schopnosti DNA, získaná data ukázala, že porucha je do určité míry dědičná. Příbuzní prvního stupně pacientů s nejslabšími reparačními mechanismy mají podle výsledků studie 2,5krát vyšší riziko vzniku rakoviny plic než takto blízcí příbuzní osob s normálními reparačními schopnostmi DNA.

(zak)

Zdroj: American Association for Cancer Research 2008, June 27. Faulty DNA Repair Could Be A Risk Factor For Lung Cancer In Nonsmokers. http://www.aacr.org/home/about-us/news.aspx?d=1083Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa