Porovnání přežívání pacientek s karcinomem prsu u obyvatelek iránského Ardabilu a Britské Kolumbie

15. 5. 2019

Zákonitosti v přežívání mohou poskytnout informace o závažnosti nádorového onemocnění, stejně tak ale mohou odhalit mezery v systémové politice záchytu a léčby rakoviny a mohou podpořit plánování zvýšených kontrolních systémů v programu.

Zákonitosti v přežívání mohou poskytnout informace o závažnosti nádorového onemocnění, stejně tak ale mohou odhalit mezery v systémové politice záchytu a léčby rakoviny a mohou podpořit plánování zvýšených kontrolních systémů v programu. V popisované studii porovnávají teheránští autoři jednoroční přežívání pacientek s prsním karcinomem u dvou populací za použití ardabilského registru (Irán) a registru Britské Kolumbie (Kanada).

Metodika

Nově diagnostikované případy karcinomu prsu u žen ve věku 20 let a výše byly identifikovány v ardabilském registru od roku 2003 do roku 2005, stejně tak byla zpracována data z registru Britské Kolumbie v roce 2003. Tříletá perioda byla v Ardabilu použita z důvodu stability statistických dat při malém záchytu pacientek s karcinomem prsu za 1 rok. Mezinárodní klasifikace onkologických onemocnění byla použita k určení morfologie a topografie onemocnění. Doba přežití byla určena jako čas od stanovení diagnózy onemocnění do úmrtí. Doby přežívání byly vypočteny pro věkové skupiny 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 let a nad 60 let.

Výsledky

Pacientky s karcinomem prsu v Britské Kolumbii (BC) měly vyšší jednoroční přežívání než pacientky diagnostikované v Ardabilu celkově i v každé věkové skupině pod 60 let. Medián věku v době diagnózy byl 61 let (24–104) v BC a 44 let (21–86) v Ardabilu. V BC bylo 23 % pacientek v době diagnózy mladších 50 let, v Ardabilu to bylo 64 %. Jednoroční relativní míra přežívání vztažená k věkovým skupinám byla v BC 0,99 (SD = 0,004) u žen pod 50 let a 0,97 (SD = 0,012) u žen nad 50 let. V Ardabilu byla u žen pod 50 let 0,92 (SD = 0,020), u žen nad 50 let pak 0,95 (SD = 0,037).

Závěr

Pacientky s karcinomem prsu v Britské Kolumbii mají vyšší jednoroční přežívání než pacientky s touto diagnózou v Ardabilu. Tyto výsledky podporují důležitost screeningových programů rakoviny prsu, veřejné osvěty a povědomí týkajících se časné detekce karcinomu prsu a stejně tak kladou požadavky na rozvoj zdravotní péče v Íránu.

(val)Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa