Populační studie rizika karcinomu prsu u dcer matek diabetiček

15. 5. 2019

Diabetes mellitus během těhotenství vede k hypertrofii plodu. Ta sama o sobě je podle výsledků studií spojena s vyšším rizikem karcinomu prsu do budoucna.

Diabetes mellitus během těhotenství vede k hypertrofii plodu. Ta sama o sobě je podle výsledků studií spojena s vyšším rizikem karcinomu prsu do budoucna. Švédský výzkumný tým si položil otázku, jak diabetes mellitus matek ovlivní riziko karcinomu prsu u jejich dcer v porovnání s běžnou populací.

Retrospektivní kohortová studie využila data ze švédských statistik registru pacientů, příčin úmrtí a registru malignit mezi roky 1964 a 2005. Bylo nalezeno téměř 300 000 dcer, u jejichž matek byl před porodem nebo po něm diagnostikován diabetes. Pomocí Poissonova rozdělení byly vypočteny standardizované poměry incidence (standardized incidence ratio – SIR) v porovnání s kontrolní kohortou.

V souboru dcer matek diabetiček bylo objeveno 7 956 případů karcinomu prsu. Na stejný počet subjektů kontrolního vzorku připadlo 9 204 případů. Diabetes u matky se tak překvapivě projevil jako ochranný faktor s celkovým SIR 0,86 (95% CI: 0,85–0,88). Silněji se tento vliv projevuje u nádorů premenopauzálních (SIR 0,83) než postmenopauzálních (SIR 0,91). Nejmenší riziko (SIR 0,76) měly dcery, u jejichž matek byl diabetes diagnostikován ve věku 50–59 let, při diagnostice v mladším nebo starším věku se SIR pohyboval mezi 0,85 a 0,90.

Výsledky byly pro výzkumný tým překvapením, protože spíše očekával, že diabetes u matky bude pro dcery faktor rizikový. Předchozí studie totiž prokázaly, že vyšší fetální hmotnost a hlavně délka jsou spojeny s vyšším rizikem karcinomu prsu. Také samy diabetičky mají poněkud vyšší riziko karcinomu prsu. Z tohoto efektu je podezříván IGF-I, růstový faktor, který stimuluje tkáně k proliferaci. Je také zodpovědný za vznik diabetické fetopatie.

Navzdory všem těmto vlivům a dosavadním znalostem se však diabetes mellitus v anamnéze matky projevil ve zmíněné studii jako protektivní faktor rozvoje karcinomu prsu u dcery.

(uli)

Zdroj:
Olof Stephansson, Fredrik Granath, Anders Ekbom and Karin B Michels, Risk of breast cancer among daughters of mothers with diabetes: a population-based cohort study, Breast Cancer Research 2010, 12: R14; doi: 10.1186/bcr2481Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa