Podíl mortality je u pediatrických pacientů s revmatickými chorobami nižší, než se uvádělo dříve

15. 5. 2019

V nedávné studii publikované vědci z kliniky v Clevelandu bylo zjištěno, že celkový podíl mortality u amerických dětských pacientů s revmatickými nemocemi je signifikantně nižší, než bylo uváděno v dřívějších studiích na toto téma. Zmíněná studie vyšla v únorovém čísle odborného časopisu Arthritis and Rheumatism.

V nedávné studii publikované vědci z kliniky v Clevelandu bylo zjištěno, že celkový podíl mortality u amerických dětských pacientů s revmatickými nemocemi je signifikantně nižší, než bylo uváděno v dřívějších studiích na toto téma. Zmíněná studie vyšla v únorovém čísle odborného časopisu Arthritis and Rheumatism.

Tzv. CARRA (Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance) odhaduje, že ve Spojených státech trpí některou z forem artritidy či revmatickou chorobou 300 000 dětí. A podle CARRA je artritida u dětí zároveň první příčinou získané invalidity a je šestou nejčastější chronickou chorobou dětského věku.

Zatímco revmatické nemoci obecně představují dobře známé riziko pro zdraví, funkčnost a kvalitu života, některé z nich, jako jsou JIA, SLE, dermatomyositida, vaskulitidy či systémová skleróza, jsou v řadě studií spojovány se sice malým, ale signifikantním nárůstem mortality.

Lékaři udávají, že předchozí studie stran mortality byly relativně malé, výsledky vycházely z dat od pouze některých specifických chorob, follow-up byl kratší než 10 let a byly většinou publikovány před rokem 1990, kdy se začaly objevovat nové a vylepšené terapeutické postupy. Vědci dále upozorňují, že rozsáhlejší studie vycházely pouze z lékařských průzkumů, a to bez dalších metod k jejich verifikaci.

K vymezení podílu mortality, rizik a příčin úmrtí spojených s dětskými revmatickými nemocemi ve Spojených státech lékaři zkoumali nejrozsáhlejší světový revmatologický registr PRDR (Pediatric Rheumatology Disease Registry). Ten zahrnuje celkem 49 023 pacientů z 62 center, kteří byli diagnostikováni v letech 1992–2001.

Po vyloučení pacientů s malignitami bylo identifikováno 110 úmrtí ve skupině čítající celkem 48 885 pacientů. Toto číslo bylo prokazatelně nižší než očekávaná mortalita vztažená k věku a pohlaví. Znatelně vyšší procento mortality bylo u SLE a dermatomyositidy, ale již ne u juvenilní idiopatické artritidy. Většina zesnulých pacientů se zánětlivou chorobou zemřela na primární onemocnění nebo na jeho komplikace.

Vědci uzavírají, že jedna z pravděpodobných příčin zvýšeného přežívání dětských pacientů v současné studii může být dána zejména lepšími terapeutickými možnostmi, které byly představeny v 90. letech.

(pes)

Zdroj:

  1. Philip J. Hashkes et al.: Mortality outcomes in pediatric rheumatology in the US. Arthritis & Rheumatism 2010, publikováno on-line 28. ledna 2010. DOI:10.1002/art.27218


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa