Podávání substituční léčby lze využít ke konzultaci o snížení konzumace alkoholu

15. 5. 2019

Dvě pětiny pacientů, kteří užívají substituční léčbu při odvykání závislosti na opioidech, v nadměrné míře konzumují alkohol.

Dvě pětiny pacientů, kteří užívají substituční léčbu při odvykání závislosti na opioidech, v nadměrné míře konzumují alkohol. Pouze polovina z nich to ale vnímá jako rizikové chování nebo problém. S cílem lepšího výsledku substituční léčby je třeba konzumaci alkoholu u těchto pacientů pravidelně kontrolovat a provádět kroky k jejímu omezení.

Ve dvou centrech poskytujících substituční léčbu osobám závislým na opioidech v australském Sydney proběhla studie, která hodnotila konzumaci alkoholu u těchto pacientů, faktory související s nadměrnou konzumací i to, jak pacienti konzumaci alkoholu vnímají. Se 264 osobami se substituční léčbou byl proveden důvěrný strukturovaný rozhovor, v rámci kterého byla hodnocena konzumace alkoholu pomocí testu AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) a závislost na ilegálních drogách pomocí škály Severity of Dependence Scale.

Celkem 41 % pacientů mělo skóre AUDIT ≥ 8, což znamená nadměrnou konzumaci alkoholu. Pouze polovina z nich se ale domnívala, že pijí příliš nebo pociťovala konzumaci alkoholu jako problém. U pacientů s nadměrnou konzumací alkoholu byla častěji zjištěna závislost na ilegálních drogách v posledních 6 měsících. Tito pacienti také častěji uváděli prodělanou protialkoholickou léčbu a častěji věřili, že vypít více než 4 standardní alkoholické nápoje najednou je bezpečné.

Nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje morbiditu i mortalitu osob, které užívají substituční léčbu při odvykání závislosti na opioidech. Pravidelné docházení do centra pro substituční léčbu je příležitostí, jak tyto pacienty vyhledávat a jak poskytovat krátkou, ale pravidelnou cílenou intervenci s cílem snížit konzumaci alkoholu.

(zza)

Zdroj: Islam M. M., Day C. A., Conigrave K. M., et al. Self-perceived problem with alcohol use among opioid substitution treatment clients. Addict Behav. 2013 Apr; 38 (4): 2018–21.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa