Podávání somatotropinu u HIV-1 pozitivních navrací thymus do hry

15. 5. 2019

Lékařský tým univerzitní nemocnice v holandském Utrechtu zveřejnil výsledky své studie, v níž se zkoumaly účinky podávání somatotropinu osobám infikovaným HIV-1.

Lékařský tým univerzitní nemocnice v holandském Utrechtu zveřejnil výsledky své studie, v níž se zkoumaly účinky podávání somatotropinu osobám infikovaným HIV-1. Lékaři navazovali na randomizovanou prospektivní studii kalifornského týmu z Gladstoneova institutu virologie a imunologie.

Somatotropin je důležitým, nicméně přehlíženým regulačním hormonem T-lymfocytů. V pokusech na hlodavcích bylo podáním somatotropinu možno zvrátit involuci thymu, která je jinak závislá pouze na stárnutí organismu.

V první studii bylo zjištěno, že skupina HIV-1 pozitivních pacientů, která dostávala somatotropin, měla signifikantně větší thymy. Brzlíky takto léčených pacientů navíc vykazovaly vyšší aktivitu, což se projevilo například větším počtem volných cirkulujících CD4+ buněk.

Kalifornské studie se účastnilo 22 HIV-1 pozitivních pacientů. Medián věku byl 50,3 roku, medián počtu CD4+ T lymfocytů dosahoval 227 buněk v mikrolitru a délka antiretrovirové terapie se pohybovala okolo 2,7 roku. Virová nálož byla u všech zúčastněných nezachytitelná, kromě dvou pacientů, u kterých bylo detekováno 633 a 272 kopií v mililitru.

Tyto studie poskytují přesvědčivé důkazy o tom, že somatotropin indukuje tvorbu T-lymfocytů de novo, a tudíž může napomoci znovunastolení fyziologického počtu T-lymfocytů u pacientů nakažených HIV-1.

Navíc se tím ukázalo, že u lidí může být involuce thymu farmakologicky zastavena a obrácena. To otevírá dveře případnému výzkumu imunoterapie zaměřené na zlepšení thymopoezy u imunodeficientních pacientů.

(shmt)

Zdroj:
J Clin Invest 2008;118(3):844–847.
J Clin Invest 2008;118(3):1085–1098. Published online 2008 February 21. doi: 10.1172/JCI32830. PMCID: PMC2248326Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa