Plazmin hraje důležitou úlohu v zintenzivnění psoriaziformního zánětu kůže myší

15. 5. 2019

Psoriáza je chronické kožní onemocnění charakterizované dermálními infiltráty, které predominantně sestávají z T-buněk, dendritických buněk, NK (natural killers) buněk a makrofágů. Plazminogen je produkován v játrech a je aktivován aktivátory plazminogenu, ostatními serinovými proteázami nebo streptokinázou. Aktivátory plazminogenu jsou zvýšené v kožních lézích u pacientů s psoriázou, což napovídá, že plazminogen je zapojen do patogeneze psoriázy.

Psoriáza je chronické kožní onemocnění charakterizované dermálními infiltráty, které predominantně sestávají z T-buněk, dendritických buněk, NK (natural killers) buněk a makrofágů. Plazminogen je produkován v játrech a je aktivován aktivátory plazminogenu, ostatními serinovými proteázami nebo streptokinázou. Aktivátory plazminogenu jsou zvýšené v kožních lézích u pacientů s psoriázou, což napovídá, že plazminogen je zapojen do patogeneze psoriázy.

Při zánětu dochází ke konverzi plazminogenu v plazmin, jehož úloha byla předmětem rozsáhlých studií, a bylo zjištěno, že kromě svých fibrinolytických funkcí je účinným buněčným aktivátorem. Ačkoliv však byly u pacientů s psoriázou v psoriatických lézích zastiženy zvýšené hladiny aktivátorů plazminogenu, není úloha plazminu konvertovaného právě z plazminogenu prostřednictvím zmíněných aktivátorů v patogenezi psoriázy stále objasněna.

V jedné studii vědci vyšetřovali vliv plazminu na zintenzivnění zánětu u pacientů s psoriázou. Zjištěno bylo, že plazminogenu ubývalo, ale množství a aktivita produktu jeho přeměny – plazminu – byly u psoriázy výrazně zesílené. Kromě toho byl v dermis i epidermis významně zvýšen annexin II, což je receptor pro plazmin. Plazmin měl prozánětlivý efekt, vedl k produkci zánětlivých faktorů včetně CCL20 (C-C chemokinový ligand) a interleukinu-23, což bylo zprostředkováno signalizační drahou nukleárního faktoru kappaB (NF-κB) a mělo podstatnou úlohu v posílení a aktivaci patogenního C-C chemokinového receptoru typu 6 (CCR6) a T-buněk.

Navíc u myší intradermální injekce plazminu nebo plazminu spolu s rekombinantním monocytomakrofágovým chemotaktickým proteinem-1 (MCP-1) vyústilo v psoriaziformní kožní zánět v okolí místa vpichu s několika aspekty lidské psoriázy.

Plazmin přeměněný z plazminogenu pomocí aktivátorů plazminogenu hraje esenciální úlohu v zintenzivnění psoriaziformního kožního zánětu u myší. Ovlivnění plazminového receptoru annexinu II může být potenciálním terapeutickým cílem v léčbě psoriázy u lidí.

(pes)

Zdroj: Li Q. et al.: Plasmin plays an essential role in amplification of psoriasiform skin inflammation in mice. PLoS One. 2011 Feb 2; 6 (2): e16483; doi: 10.1371/journal.pone.0016483Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa