Placenta jako alternativní biologický materiál pro detekci buprenorfinu?

15. 5. 2019

Buprenorfin byl pro terapii opiátové závislosti již oficiálně schválen. V současné době je však v popředí zájmu jeho použití u těhotných žen.

Buprenorfin byl pro terapii opiátové závislosti již oficiálně schválen. V současné době je však v popředí zájmu jeho použití u těhotných žen. Američtí vědci se ve své nedávno publikované práci zabývali přítomností buprenorfinu, opiátů, kokainu a jejich metabolitů v placentě, přičemž srovnávali jejich koncentrace jak v placentě, tak i v mekoniu.

Předmětem jejich výzkumu byla vzájemná souvislost mezi dávkou buprenorfinu u matky, placentárními koncentracemi a výsledným klinickým stavem dítěte, jehož matce byl v průběhu těhotenství kontrolovaně podáván buprenorfin.

Metabolity buprenorfinu byly detekovány ve všech vzorcích placenty a byly rovnoměrně rozloženy v celém rozsahu této tkáně (variační koeficient nižší než 27,5 %, čtyři vzorky z jedné placenty). Buprenorfin samotný byl ve dvou placentách z celého souboru detekován jenom v některých lokalizacích, v jedné placentě zcela chyběl. Medián (rozsah) koncentrací byl pro buprenorfin 1,6 ng/g (nedetekovatelný až 3,2), pro norbuprenorfin 14,9 ng/g (6,2–24,2), pro buprenorfin-glukuronid 3 ng/g (1,3–5,0) a 14,7 ng/g (od 11,4 do 25,8) pro norbuprenorfin-glukuronid.

Placenta je tedy dalším potenciálním alternativním materiálem vhodným pro detekci expozice buprenorfinu in utero, i když v o něco nižších koncentracích (15–70×) než v mekoniu.

  1. mezi střední denní dávkou buprenorfinu u matky (od zařazení do studie po porod) a placentární koncentrací buprenorfin-glukuronidu,
  2. mezi koncentrací norbuprenorfin-glukuronidu a časem do nástupu abstinenčního syndromu novorozence, potažmo dobou jeho trvání,
  3. mezi poměrem norbuprenorfin/norbuprenorfin-glukuronid a maximálním skóre novorozeneckého abstinenčního syndromu a porodní délkou novorozence.

Stanovení buprenorfinu a jeho metabolitů v placentě, která je v době porodu lehko dostupným materiálem, může být cenné pro predikci stavu novorozenců, jejichž matky byly v těhotenství vystaveny buprenorfinu.

(mik)

Zdroj: Ther Drug Monit. 2010 Apr; 32 (2): 206–15Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa