Pijáci alkoholu mají nižší riziko vzniku revmatoidní artritidy

15. 5. 2019

Na kongresu EULAR (European League Against Rheumatism) v roce 2010 padlo překvapivé tvrzení, a to, že konzumace alkoholu je asociována se sníženým rizikem vzniku některých artritických postižení typu revmatoidní artritidy, osteoartritidy či dalších jejích méně obvyklých forem.

Na kongresu EULAR (European League Against Rheumatism) v roce 2010 padlo překvapivé tvrzení, a to, že konzumace alkoholu je asociována se sníženým rizikem vzniku některých artritických postižení typu revmatoidní artritidy, osteoartritidy či dalších jejích méně obvyklých forem. Vědci nicméně varují před jakýmikoliv závěry.

Již z předcházejících studií vyplynulo, že konzumace alkoholu je protektivním faktorem proti revmatoidní artritidě (RA). Tento účinek byl více zřetelný u kuřáků, kteří mají vyšší riziko rozvoje právě RA. Kouření a pití alkoholu jdou pak často ruku v ruce.

Studie nizozemských vědců prokázala spojitost mezi nízkou spotřebou alkoholu a artritidou, ale to není bezpodmínečná příčina. Existuje několik možných vysvětlení. Je možné, že pacienti trpící artritidou se necítí dobře, a alkohol tudíž nepijí. Nebo je možné, že alkohol vede k potlačení zánětu a tím i artritidy. Lékaři touto studií rozhodně nechtějí nabádat k pití alkoholu jako prevenci RA.

Kohorta studie sestávala z 997 pacientů z databáze Leidenské univerzity s diagnózou některého z typů artritidy a trváním nemoci minimálně 2 roky. Z těchto pacientů jich pak 651 mělo RA, 273 mělo reaktivní artritidu, spondyloartropatii nebo psoriatickou artritidu a 73 mělo osteoartritidu. Účinek alkoholu byl pozorován u všech typů artritidy. Byl spojen se signifikantně nižším rizikem rozvoje RA (odds ratio, OR, 0,27), osteoartritidy (OR 0,31), spondyloartropatie (OR 0,34), psoriatické artritidy (OR 0,38) a reaktivní artritidy (OR 0,27).

Lékaři pak analyzovali skupinu s RA, aby u ní zhodnotili benefit alkoholu. Pacienti byli rozděleni podle přítomnosti ACPA (protilátky proti citrulinovaným proteinům) a poté srovnáváni s pacienty, kteří měli jinou z forem artritidy. A zjištění je opět překvapivé – částečný protektivní účinek alkoholu byl prokázán u ACPA-pozitivních pacientů (OR 0,59). Tyto výsledky však nezůstaly signifikantní po přizpůsobení výsledků pro sedimentaci erytrocytů (OR 0,63). Vědci chtějí v budoucnu zhodnotit také spojitost konzumace alkoholu s jinými zánětlivými chorobami, jako je například Crohnova nemoc.

(pes)

Zdroj:

  1. D. van der Woude, European League Against Rheumatism (EULAR) Congress 2010: Abstract AB0179, accepted for publication only. June 16, 2010.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa