Perzistence na anti-TNF terapii u pacientů s revmatoidní artritidou

15. 5. 2019

V červencovém čísle časopisu Journal of Rheumatology byla publikována zajímavá práce amerických autorů věnovaná problematice perzistence na anti-TNF terapii a predikci ukončení této terapie u pacientů s revmatoidní artritidou (RA).

V červencovém čísle časopisu Journal of Rheumatology byla publikována zajímavá práce amerických autorů věnovaná problematice perzistence na anti-TNF terapii a predikci ukončení této terapie u pacientů s revmatoidní artritidou (RA).

Autoři zmiňované práce provedli retrospektivní analýzu dat získaných z observačního registru pacientů s RA (RADIUS1), přičemž zkoumali dobu a důvody ukončení terapie při prvním a druhém podávání etanerceptu, infliximabu a adalimumabu. První cyklus terapie byl definován jako první expozice anti-TNF terapii, druhý cyklus pak jako reexpozice anti-TNF terapii po jejím prvním přerušení. K posouzení perzistence byla použita Kaplan-Meierova analýza přežití, k porovnání jednotlivých terapií pak byla použita metoda log-rank testu. Ke zhodnocení potenciálních prediktorů přerušení léčby byl použit Coxův model proporcionálního rizika.

Do této analýzy bylo zahrnuto celkem 2 418 pacientů. Průměrná doba perzistence na léčbě byla podobná u všech typů terapie [první cyklus: etanercept 51 %, infliximab 48 %, adalimumab 48 % (doba sledování byla 54 týdnů u etanerceptu a infliximabu a 42 týdnů u adalimumabu); druhý cyklus: etanercept 56 %, infliximab 50 %, adalimumab 46 % (doba sledování byla 36 týdnů u etanerceptu a infliximabu a 30 týdnů u adalimumabu)]. K přerušení prvního cyklu terapie v důsledku neúčinnosti léčby došlo u všech typů terapie v podobném procentu (etanercept 19 %, infliximab 19 %, adalimumab 20 %). K přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků však došlo signifikantně méně často u etanerceptu (p = 0,0006) než u infliximabu (etanercept 14 %, infliximab 22 %, adalimumab 17 %). Dle univariační analýzy k prediktorům přerušení terapie patřil vyšší výskyt přidružených onemocnění (etanercept), ženské pohlaví (infliximab), Clinical Disease Activity Index > 22 (infliximab) a skóre dotazníku Stanford Assessment Questionnaire > 0,5 (adalimumab).

V dané populaci byla perzistence na léčbě podobná u všech tří anti-TNF protilátek. V případě etanerceptu však došlo k prvnímu ukončení terapie z důvodu nežádoucích účinků méně často než u infliximabu.

(mik)

Zdroj: Markenson J. A. et al. Persistence with Anti-Tumor Necrosis Factor Therapies in Patients with Rheumatoid Arthritis: Observations from the RADIUS Registry. J Rheumatol. 2011 Jul; 38 (7): 1273–81.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa