Perforace kolon u dítěte s Crohnovou nemocí – úspěšná terapie infliximabem

14. 5. 2019

Často svízelná léčba penetrující formy Crohnovy nemoci (CD) u dětí zahrnuje jak medikamentózní, tak i chirurgické přístupy.

Často svízelná léčba penetrující formy Crohnovy nemoci (CD) u dětí zahrnuje jak medikamentózní, tak i chirurgické přístupy. Navzdory prokázané účinnosti antiTNF terapie u fistulujících forem nemoci není u řady pacientů dosaženo úplného hojení a dochází k častým relapsům v průběhu následného sledování. Úspěšnou terapii infliximabem (IFX) u dítěte s perforací kolon popsali nedávno italští lékaři.

Jednalo se o 9letou dívku s difuzní bolestivostí břicha, únavou, anorexií a progresivním úbytkem hmotnosti, u které byla na základě endoskopie diagnostikovaná CD. Endoskopické vyšetření však bylo komplikováno perforací kolon v oblasti lienálního ohbí, které vyžadovalo laparoskopickou revizi s provedením sutury stěny kolon. Následně byla zobrazovacími metodami (CT, UZ) diagnostikovaná perisplenická kolekce tekutiny, stejně tak jako i píštěl spojující kolekci tekutiny se stěnou kolon.

U dívky byla zahájena parenterální antibiotická terapie s podporou úplné parenterální výživy. Na uvedené léčbě došlo přechodně ke zlepšení stavu, nicméně při prvním pokusu o zatížení stravou došlo opět ke zhoršení stavu. Po měsíci léčby, za úplného vysazení perorálního  příjmu, byla detekovatelná již pouze minimální perisplenická kolekce tekutiny a tenká píštěl v oblasti kolon. Byla podána první dávka antiTNF terapie (IFX v dávce 5 mg/kg) s dobrou tolerancí, bez objevení se nežádoucích účinků. Následné radiologické kontroly prokázaly významnou redukci velikosti perisplenické kolekce a chybění pasáže orálně podaného kontrastu cestou píštěle. Po 1,5 měsíce od přijetí bylo u dítěte zahájeno podávání malého množství exkluzivní polymerické enterální výživy a tekutiny.

Po podání třetí dávky IFX došlo k úplnému vymizení píštěle i perisplenické kolekce tekutiny, nutriční stav dítěte se také významně zlepšil. Dívka je nyní léčena IFX, její hmotnost i výška dosahují hodnot odpovídajících danému percentilu dle věku. AntiTNF terapie u penetrující formy CD u dětí v období puberty je tedy efektivní terapeutickou volbou vedoucí ke zlepšení růstu a představuje možnost, jak se vyhnout rozsáhlému chirurgickému výkonu na střevě.

(mik)

Zdroj: Gasparetto M. et al. Colonic perforation in a child with Crohn's disease: successful medical treatment rescues from colectomy. Case Rep Gastrointest Med. 2012; 2012: 152414; doi: 10.1155/2012/152414.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa