Pembrolizumab je novým standardem v léčbě pacientů s maligním melanomem refrakterním na ipilimumab

17. 9. 2015

Výsledky randomizované studie II. fáze s 540 pacienty, u nichž došlo k progresi maligního melanomu i přes léčbu ipilimumabem, ukázaly významně delší přežití bez progrese při podávání pembrolizumabu než při podávání chemoterapie. Pembrolizumab rovněž prokázal dobrý bezpečnostní profil.

Do této studie byli zařazeni dospělí pacienti ze 73 nemocnic 12 zemí s potvrzenou progresí maligního melanomu do 24 týdnů po ≥ 2 dávkách ipilimumabu a v případě mutace BRAFV600 i po předchozí léčbě inhibitorem BRAF a/nebo MEK. Výkonnostní stav pacientů dle ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) musel být 0–1. Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 : 1 k podávání pembrolizumabu i. v. v dávce 2 mg/kg (n = 180) nebo 10 mg/kg každé 3 týdny (n = 181) nebo chemoterapie podle volby lékaře (paklitaxel plus karboplatina, paklitaxel, karboplatina, dakarbazin, p. o. temozolomid, n = 179). Primárním sledovaným parametrem bylo přežití bez progrese (PFS) u populace s léčebným záměrem (intention-to-treat, ITT).

U pacientů s pembrolizumabem bylo v porovnání s chemoterapií dosaženo významně delšího PFS: u dávky 2 mg/kg  představoval HR (poměr rizik) = 0,57 (95% CI 0,45–0,73, p < 0,001), u dávky 10 mg/kg HR = 0,50 (95% CI 0,39–0,64, p < 0,001). Šestiměsíční PFS činilo 34 % ve skupině s pembrolizumabem 2 mg/kg, 38 % ve skupině s pembrolizumabem 10 mg/kg a 16 % ve skupině s chemoterapií.

Nežádoucí příhody stupně 3–4 související s léčbou se objevily u 11 % pacientů s pembrolizumabem 2 mg/kg, u 14 % pacientů s pembrolizumabem 10 mg/kg a u 26 % pacientů s chemoterapií. Nejčastějšími nežádoucími účinky stupně 3–4 při léčbě pembrolizumabem byly únava, generalizovaný edém, myalgie, hypopituitarismus, kolitida, průjem, snížená chuť k jídlu, hyponatrémie a pneumonitida. U chemoterapie to byla především anémie, neutropenie, leukopenie a únava.

Výsledky této studie, publikované v červnu 2015 v časopise Lancet Oncology, činí z pembrolizumabu nový standard v léčbě maligního melanomu rezistentního na ipilimumab.

(zza)

Zdroj: Ribas A. et al. Pembrolizumab versus investigator-choice chemotherapy for ipilimumab-refractory melanoma (KEYNOTE-002): a randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015, Jun 23. [Epub ahead of print]

 Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa