Pegasys a Pegintron vykazují podobné léčebné výsledky v terapii chronické hepatitidy C

15. 5. 2019

Dvě dostupné formy pegylovaného interferonu, což je peginterferon alfa-2a neboli Pegasys a alfa-2b neboli Pegintron, jsou stejně efektivní v léčbě chronické hepatitidy C.

Dvě dostupné formy pegylovaného interferonu, což je peginterferon alfa-2a neboli Pegasys a alfa-2b neboli Pegintron, jsou stejně efektivní v léčbě chronické hepatitidy C. Vyplývá to z výsledků studie IDEAL, publikované v online edici odborného časopisu New England Journal of Medicine. Pacienti užívající Pegasys vykazovali častěji pozitivní odpověď na konci léčby, ale měli také vyšší pravděpodobnost relapsu. Setrvalá virologická odpověď byla obdobná u obou způsobů léčby.

Studie IDEAL zahrnovala 3 070 dosud neléčených pacientů s diagnózou chronická virová hepatitis genotypu 1. Okolo 60 % pacientů bylo mužského pohlaví a průměrného věku 48 let. Okolo 70 % z nich bylo bělošské rasy a téměř 20 % byli černoši. Účastníkům studie byl náhodně přidělen Pegintron 1,5 mg na kilogram váhy týdně (standardní dávka) nebo 1,0 mg na kilogram váhy týdně (nízká dávka) plus ribavirin 800–1 400 mg denně (podle váhy) nebo Pegasys 180 mikrogramů týdně plus ribavirin 1 000–1 200 mg denně po dobu 48 týdnů.

Ve 48. týdnu léčby vykazovali pacienti ve skupině užívající Pegasys vyšší počet pozitivních odpovědí na konci léčby. Pacienti ze skupiny užívající Pegintron vykazovali ovšem nižší výskyt relapsů, ke kterým došlo u 31,5 % pacientů užívajících Pegasys, u 23,5 % pacientů ze skupiny užívající standardní dávku Pegintronu a pouze 20,0 % pacientů užívajících nízkou dávku Pegintronu.

Za 24 týdnů po ukončení terapie byla setrvalá virologická odpověď statisticky obdobná ve všech 3 skupinách. Dosahovala 40,9 % u pacientů užívajících Pegasys, 39,8 % u pacientů užívajících standardní dávku Pegintronu (P = 0,57 Pegasys versus standardní dávka Peginterferonu) a 38,0 % u pacientů užívajících nízkou dávku Pegintronu (P = 0,20 standardní dávka versus nízká dávka Pegintronu).

Odhadované rozdíly v počtu léčebných odpovědí byly −1,1 % mezi Pegasysem a standardní dávkou Pegintronu a 1,8 % mezi standardní dávkou a nízkou dávkou Pegintronu.

Napříč oběma skupinami byla setrvalá virologická odpověď vyšší mezi pacienty, kteří dosáhli rychlé virologické odpovědi ve čtvrtém týdnu léčby (86,2 %) nebo časné virologické odpovědi ve 12. týdnu terapie (78,7 %). Dále pacienti, u kterých musela být snížena dávka ribavirinu kvůli anémii, vykazovali častěji setrvalé virologické odpovědi, což je v rozporu s předchozími studiemi.

(skl)

Zdroj: The New England Journal of Medicine, Volume 361, Number 6, Pages 580–593. DOI: 10.1056/NEJMoa0808010Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa