Patogeneze vzniku keloidní jizvy

14. 5. 2019

S nadměrně zbujelou – keloidní – jizvou se někdy setkáváme po chirurgických zákrocích, rovněž však vzniká jako následek zákroku estetického (tetování, piercing) nebo prostého škrábnutí či bodnutí hmyzem.

S nadměrně zbujelou – keloidní – jizvou se někdy setkáváme po chirurgických zákrocích, rovněž však vzniká jako následek zákroku estetického (tetování, piercing) nebo prostého škrábnutí či bodnutí hmyzem. Z jakého důvodu se ale takový typ jizvy vůbec vytvoří?

Vliv růstových faktorů

Skutečně zřejmá příčina vzniku keloidní jizvy nebyla dosud objasněna. Existuje však hned několik teorií. Jedna z nich je založena na zvýšené tvorbě růstových faktorů a změnách v extracelulární matrix. Keloidní fibroblasty jsou podle této hypotézy mimo jiné více citlivé na TGF-beta, který je při běžném hojení produkován během proliferativní fáze. Rovněž složení extracelulární matrix je abnormální. Obsahuje vyšší množství fibronektinu a některých proteoglykanů, naopak množství hyaluronové kyseliny je nižší. A právě tyto změny vedou k fibrotickému vzezření keloidu.

Neposlušný kolagen

Další z teorií se opírá o změny kolagenu. Je známo, že obsah této bílkoviny je v keloidních jizvách vyšší. Změněná je však i jeho struktura ve smyslu organizace vláken a rovněž zastoupení jednotlivých typů. Enzymy, které inhibují kolagenázu, dosahují v keloidní tkáni vyšší koncentrace, naopak koncentrace enzymů, které kolagen degradují, je nižší. Větší množství kolagenu je dáno také vystupňovanou mitotickou aktivitou samotných fibroblastů, které tuto látku produkují.

Autoimunitní choroba?

Ukázalo se, že lidé trpící tvorbou keloidů k tomu mohou být geneticky predisponováni. Zjištěna byla souvislost s krevní skupinou A a HLA antigeny. Mnohé studie rovněž poukazují na určité změny v komplementu a vyšší hladinu imunoglobulinů v séru postižených, což by dokonce mohlo řadit tendenci k tvorbě keloidů mezi autoimunitní choroby.

Teorie vlivu kožního mazu

Podle této hypotézy se během poranění dostává kožní maz do kontaktu s krví. Jsou-li T-lymfocyty daného člověka senzitivní na složky mazu, rozvine se imunitní odpověď, která ve svém důsledku stimuluje produkci kolagenu fibroblasty. Expanzí kolagenu se poškozují další a další pilosebaceózní jednotky, čímž dochází k šíření celého procesu. Tato teorie vysvětluje, proč se keloidní jizvy tvoří především v místech, kde je množství mazových žláz nejvyšší.

Přestože představují keloidní jizvy většinou pouze kosmetický problém, někdy mohou vadit i zdravotně, například zhoršením pohyblivosti přilehlého kloubu. Proto je nutné hlouběji zkoumat příčiny jejich vzniku, aby jim bylo možné v budoucnu předcházet.

(veri)

Zdroj: Steven Davidson, MD, DDS, Assistant Professor, Nasir Aziz, MD, MA, PGY-1, Rashid M. Rashid, MD, PhD, PGY-2, and Amor Khachemoune, MD, CWS, Clinical Instructor: A Primary Care Perspective on Keloids, Medscape J Med. 2009, 11 (1): 18Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa